InfoFoto: JKP Šumadija

Izrađuju se nova grobna mesta na Bozmanu (FOTO)

Autor: InfoKG
15:00 | Petak, 11 08 2023

U toku su građevinski radovi na izgradnji novih grobnih mesta na parcelama 52 i 53 na groblju Bozman u Kragujevcu.

Parcele su podeljene na više delova, pa se radovi izvode parcijalno po etapama.

Radnici Sektora niskogradnje JKP Šumadija trenutno uređuju središni deo parcele 52, gde se radi priprema za betoniranje, postavljanje mreže i tampona, nakon čega će uslediti betoniranje 72 grobna mesta. Uporedo se obavljaju radovi na izradi nove pristupne saobraćajnice, gde je urađeno oivičenje, a nakon toga sledi nasipanje kamenim materijalom, valjanje i asfaltiranje staze.

Građevinski radovi se izvode i na parceli 53 koja je namenjena kupovini grobnih mesta za života. U ovoj fazi radova asfaltirane su dve pešačke staze, a u toku je betoniranje 20 novih grobnih mesta.

Javne površine na groblju Bozman redovno se uređuju i održavaju. Pored građevinskih radova, vrši se košenje travnatih površina, čišćenje i pranje betonskih staza, kao i prostora oko kapela i grobnih mesta. Svakodnevno se vrši pražnjenje kanti za krupan i sitan otpad kako bi groblje bilo čisto i uredno.
 

Galerija slika