InfoFoto: GTO Kragujevac - Arhiva

Javni uvid u Studiju o proceni uticaja projekta “Sanacija i revitalizacija jezera Bubanj“

Autor: InfoKG
11:00 | Subota, 12 08 2023

Javni uvid u Studiju o proceni uticaja projekta “Sanacija i revitalizacija jezera Bubanj“ je moguć do 16. avgusta.

Javna rasprava i prezentacija biće održane 18. avgusta, u prostorijama Odeljenja za zaštitu životne sredine.

Javni uvid u Studiju o proceni uticaja projekta “Sanacija i revitalizacija jezera Bubanj“ podrazumeva da sve zaintersovani građani, nevladine organizacije pogledaju dokument i pošalju u pisanoj formi komentare i primedbe, a sve u cilju daljeg održivog korišćenja ovog značajnog vodenog eko sistema.

Projekat sanacije i revitalizacije podrazumeva izmuljavanje jezera, koje će nakon toga biti pokriveno šljunkom i peskom do zaštitne zone.

Predviđeno je i upravljanje otpadnim materijama, a u planu je da se kasnije izvrši i poribljavanje jezera.

Studija o proceni uticaja je dokument koji treba da definiše kakvo je stanje životne sredine, pre nego što dođe do realizacije projekta.

Potrebno je da se utvrde potencijalni uticaji do kojih može doći prilikom izvođenja i nakon završetka radova.

Prema rečima stručnjaka sa Prirodno matematičkog fakulteta, potrebno je da se studija dopuni hidrobiološkom analizom koja će obuhvatiti čitav biljni i životinjski svet ovog vodenog eko sistema.

Javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu biće održana 18. avgusta, u prostorijama Gradske uprave za razvoj i investicije.

Izvor: RTK