InfoFoto: kragujevac.ls.gov.rs

Kragujevac angažuje revizorsku kuću za eksternu reviziju lokalnog budžeta za 2023.

Autor: InfoKG
13:00 | Ponedeljak, 05 02 2024

Kako Kragujevac nije predviđen programom rada državne revizorske institucije, na sednici Privremenog organa grada odlučeno je da se angažuje odgovarajuća revizorska kuća da obavi eksternu reviziju završnog računa lokalnog budžeta za 2023.

U zgradi Gradske uprave danas je održana 57. sednica Privremenog organa grada Kragujevca. 

Razmatrali smo i usvojili tačke koje su iz domena skupštinskih odluka, a tiču se finansiranja za period januar-mart svih oblika pravnog organizovanja čiji je osnivač Grad Kragujevac, kako bi te ustanove i organizacije u ovom periodu imale nesmetano funkcionisanje i finansiranje u prvom kvartalu 2024. godine”, kazao je član Privremenog organa grada Kragujevca, Miroslav Petrašinović.

Među značajnim tačkama o kojima su članovi Privremenog organa danas odlučivali Petrašinović je izdvojio Program rada i razvoja Apotekarske ustanove Kragujevac za period od 1.1. do 31.3.2024. godine, kao i tačku koja se tiče zakonske obaveze da završni račun budžeta Grada sadrži deo izveštaja eksternog revizora. 

Eksternu reviziju budžeta lokalnih vlasti sprovodi državna revizorska institucija shodno programu državne revizije. Kako Grad Kragujevac nije predviđen programom rada državne revizorske institucije, stekli su se uslovi da reviziju sprovede drugo pravno lice na tržištu, tako da smo na današnjoj Sednici doneli odluku da za te potrebe angažujemo odgovarajuću revizorsku kuću koja ima sve potrebne licence da bi mogla da obavi eksternu reviziju završnog računa gradskog budžeta za 2023. godinu i da bi na taj način Grad Kragujevac ispunio svoju zakonsku obavezu”, istakao je Petrašinović.