InfoFoto: InfoKG

Koji su bili prioriteti u kreiranju budžeta Grada za 2024. godinu?

Autor: Jovana Mladenović
11:00 | Ponedeljak, 25 03 2024

Skupština grada Kragujevca usvojila je nedavno budžet za 2024. godinu, koji iznosi 11,956 milijardi dinara. O ovoj temi još uvek se priča u kragujevačkoj javnosti. Portal InfoKG razgovarao je sa članom Gradskog veća za finansije Nenadom Stanišićem o tome koji su bili prioriteti u kreiranju budžeta.

- Koji su bili prioriteti u formiranju budžeta Grada za 2024. godinu?

Prihodna strana budžeta Grada planirana je na osnovu makroekonomskih projekcija i smernica za izradu budžeta koje donosi Ministarstvo finansija, zatim projekcije privrednih kretanja u gradu i projekcije nadležnih uprava za izvorne prihode grada. 

Ukupna prihodna strana sastoji se iz prenetih sredstava od 385.000.000 dinara, što je bilo stanje na računu Grada na početku ove godine, kao i ukupno planiranih prihoda i primanja u iznosu od 11.570.000.000 dinara. Rashodna strana planirana je u jednakoj meri.

Rashodna strana budžeta projektovana je u granicama predviđenih prihoda, na način koji pre svega obezbeđuje sigurnost plaćanja svih zarada i stalnih troškova (komunalnih računa, računa za isporučenu energiju i slično), zatim svih zakonskih obaveza, prethodno preuzetih obaveza i svih planiranih obaveza za tekuću godinu. 

Osnovni princip izrade budžeta je bio obezbeđivanje većih ili makar jednakih sredstava u odnosu na realizaciju protekle godine u svim oblastima javnog života u cilju daljeg unapređenja kvaliteta života i rada. Takođe, budžet predviđa značajna sredstva za realizaciju investicija, među kojima su kao prioriteti izdvojeni unapređenje putne i komunalne infrastrukture, izgradnja i rekonstrukcija predškolskih objekata i završetak rekonstrukcije kompleksa Tržnice. 

- Koliko se i po čemu ovaj budžet razlikuje u odnosu na budžete prethodnih godina?

Budžet za 2024. godinu iznosi 11,956 milijardi dinara i za 790 miliona dinara, odnosno za 7 odsto je veći od prošlogodišnjeg budžeta. Kao i prethodne budžete, odlikuje ga realno planiranje sa ciljanom stopom realizacije od preko 85 procenata i činjenica da ne predviđa novo kreditno zaduživanje grada. Očekivani rast budžeta je na zdravim osnovama, rezultat očekivanog daljeg rasta kragujevačke privrede, novih investicija, kako privatnih, tako i javnih, kako domaćih, tako i stranih, kao i povećanja mase zarada usled očekivanog porasta broja zaposlenih lica i porasta prosečne isplaćene zarade na teritoriji opštine.