InfoFoto: InfoKG i kragujevac.rs

Kragujevac spreman za ažuriranje adresnog registra

Autor: InfoKG
11:00 | Subota, 26 05 2018

“Ažuriranje adresnog registra u Republici Srbiji“ naziv je projekta koji predstavlјen u Kragujevcu, a podrazumeva sinhronizovane aktivnosti koje vode ka tome da svaki objekat dobije naziv ulice i kućni broj. Plan je da se zvanična baza podataka adresnog registra u potpunosti ažurira i da je nakon toga preuzmu i koriste sve državne institucije. 

Ovo je veoma važno za građane kojima treba da budu dostupne usluge hitnih službi kao što su domovi zdravlјa, policija i dr, koji mogu lako i brzo da ih nađu ako imaju tačne kordinate, ulicu i broj. Takođe, ovi podaci su važni i za lokalnu poresku administraciju jer svi porezi prikuplјeni na lokalu se slivaju u lokalni budžet tako da će javne službe biti bolјe organizovane i imaće više sredstava za finansiranje”, rekao je savetnik u Kabinetu predsednika Vlade Republike Srbije, Vukašin Grozdić.

Iz lokalne samouprave poručuju da je veoma važno da se ovaj projekat sprovede do kraja kako bi komunikacija sa građanima bila lakša i efikasnija. Naglašavaju i da je grad Kragujevac potpuno spreman da se priklјuči ovom projektu uz maksimalnu angažovanost svih kapaciteta.

Prva faza je uspostavlјanje uličnog sistema na teritoriji cele Srbije, po naselјenim mestima. Podaci Republičkog geodetskog zavoda koji se nalaze na nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka koriste nama da identifikujemo sve delove naselјenog mesta u kojima su izgrađeni objekti, a u kojima nisu imenovani nazivi ulica. Dakle, prioritet su naselјa u kojima ne postoje nazivi ulica. Osim turističkih delova naše zemlјe, sva naselјena mesta će biti detalјno pregledana i biće dati predlozi za nazive ulica što je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Po imenovanju naziva ulica, tamo gde one ne postoje, Republički geodetski zavod ima nadležnost da utvrdi kućne brojeve, dok u trećoj fazi sledi obeležavanje objekata. Četvrta faza je razmena podataka između svih organa koji u svojim evidencijama vode podatke o adresi objekta”, objasnila je Vesna Protulipac iz Republičkog geodetskog zavoda.

Zvaničnu baza podataka jedinstvenog adresnog registra, kada ona bude formirana, ažuriraće Republički geodetski zavod.

Projekat “Ažuriranje adresnog registra u Republici Srbiji“ zajednički realizuju Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Republički geodetski zavod, a prezentacija u Kragujevcu je organizovana u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.