InfoFoto: Ilustracija - mup.gov.rs

MUP u potrazi za policajcima, Kragujevcu potrebno 20

Autor: InfoKG
12:00 | Utorak, 24 05 2022

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 780 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku, a od toga ukupno 20 za potrebe Policijske uprave Kragujevac. Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata je 7. jun.  

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 780 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji.

Od 780 polaznika Centra za policijsku obuku, 230 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 220 saobraćajni policajac i 330 na radnom mestu granični policajac.

Sa područje koje pokriva Policijska uprava Kragujevac planirano je ukupno 20 polaznika. Od toga četiri za radno mesto policajca i 16 za saobraćajnog policajca.

Uslovi za učešće na konkursu su da su zainteresovani kandidati državlјani Republike Srbije, da imaju najmanje godinu dana prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, da nemaju manje od 18, a više od 24 godine starosti ili 27 godina za kandidate koji su svršeni studenti Kriminaslističko-policijskog univerziteta, da imaju završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji, da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „B“ kategorije i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti. 

Zainteresovani kandidati prijavu na konkurs, sa dokumentacijom, podnose policijskoj stanici po mestu prebivališta, najkasnije do 7. juna. Opširnije informacije o uslovima konkursa zainteresovani mogu pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.