InfoFoto: Ilustracija - mup.gov.rs

MUP u potrazi za policajcima, Kragujevcu potrebno 27

Autor: Branko Vukašinović
14:30 | Petak, 26 03 2021

U cilju jačanja i podmlađivanja kadra, Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.400 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, a od toga ukupno 27 za potrebe Policijske uprave Kragujevac. Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata je 8. april.  

Od 1.400 polaznika Centra za policijsku obuku, 480 će se stručno osposoblјavati za obavlјanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 400 za radno mesto policajac za rad u zajednici, 250 za radno mesto saobraćajni policajac i 270 za radno mesto granični policajac. 

Sa područje koje pokriva Policijska uprava Kragujevac planirano je ukupno 27 polaznika. Od toga 15 za radno mesto policajca i 12 za policajca za rad u zajednici.

Uslovi za učešće na konkursu su da su zainteresovani kandidati državlјani Republike Srbije, da imaju najmanje godinu dana prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, da nemaju manje od 18, a više od 24 godine starosti ili 27 godina za kandidate koji su svršeni studenti Kriminaslističko-policijskog univerziteta, da imaju završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji, da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „B“ kategorije i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti. 

Zainteresovani kandidati prijavu na konkurs, sa dokumentacijom, podnose policijskoj stanici po mestu prebivališta. Opširnije informacije o uslovima konkursa zainteresovani mogu pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.