Info

Na "Bozmanu" 240 novih grobnih mesta, očekuje se kupovina preostalog okolnog zemljišta

Autor: Jovana Mladenović
11:15 | Sreda, 16 08 2017

Infrastrukturno uređenje novih 240 grobnih mesta na "Bozmanu" je u završnoj fazi i očekuje se da ona budu ponuđena u zakup kroz desetak dana. 

"Čistoća" izvodi radove na kompletnom infrastrukturnom uređenju samih grobnih mesta, staza i pristupnih puteva", kaže za InfoKG Nikola Spasić, direktor JKP "Gradska groblja". Očekuje se da taj posao bude gotov za desetak dana i da tada novih 240 grobnih mesta bude ponuđeno na korišćenje.

Zadnji otkup zemljišta koji je grad Kragujevac izvršio od fizičkih lica bio je 2006. godine. "U njemu su predviđene četiri zone širenja. Uređenje se vrši postepeno i nakon ove parcele koja se sada sređuje, preostaje još jedna neuređena", kaže Spasić. 

Očekuje se da grad uđe u novu kupovinu. "Planom detaljne regulacije predviđena su nova proširenja, pa smo se obratili Gradskom veću sa zahtevom da Uprava za imovinu pristupi otkupu zemljišta koje se "naslanja" na groblje, površine 2,98 hektara, od strane fizičkih lica. Odatle će se obezbediti parcele koje dati dovoljno grobnih mesta za narednih desetak godina, računajući po sadašnjem tempu sahranjivanja", objašnjava Spasić. 

On kaže i da se "Bozman" širi jer ostala groblja uglavnom nemaju tu mogućnost, ali da nakon svega gore navedenog ni na toj lokaciji više neće preostati zemljišta za otkup, pa će se morati razmišljati o nekoj novoj.