Info

Novac za Kragujevčane koji su pretrpeli štetu u nevremenima

Autor: Jovana Mladenović
11:00 | Subota, 28 07 2018

Građani čiji su objekti pretrpeli štete tokom jakih nevremena u proteklom periodu moći će da računaju na novčana sredstva od strane Grada za ublažavanje i saniranje štete. Za ove namene opredeljeno je ukupno 602.291 dinara.

Gradsko veće donelo je i Odluku o odobravanju sredstava za ublažavanje i saniranje štete na stambenim objektima, koje su nastale usled olujnog vetra, kiše, grada, podzemnih voda i sleganja tla, udara groma i požara. 

U prethodnom periodu jedan broj sugrađana obratio se gradu Kragujevcu, zahtevom za dodelu novčane pomoći a radi ublažavanja i saniranja štete nastale na stambenim objektima usled olujnog vetra, kiše, grada, podzemnih voda i sleganja tla, udara groma i požara. 

Potkomisija Centralne komisije za utvrđivanje štete, posle izlaska na teren konstatovala je uzroke, utvrdila stvarnu štetu i visinu naknade po svakom zahtevu, tako da je za ove namene opredeljeno ukupno 602.291 dinara, koji će se izdvojiti iz stalne budžetske rezerve.