InfoFoto: InfoKG

Počela realizacija Projekta ,,Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu – druga faza”

Autor: InfoKG
12:30 | Nedelja, 03 12 2023

Grad Kragujevac u partnerstvu sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja započeo je aktivnosti za realizaciju projekta ,,Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu - druga faza”, koji sufinansira Razvojna agencija Srbije.

Cilj projekta je unapređenje usluga i mehanizama za privlačenje direktnih investicija i kapaciteta za upravljanje investicionim projektima na teritoriji grada Kragujevca. Realizacija projekta će, kroz unapređivanje i jačanje međuinstitucionalne saradnje, doprineti umrežavanju partnera na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Realizacijom projektnih aktivnosti se ostvaruje:

-  Razvoj kapaciteta zaposlenih u upravi i organizacijama za podršku za poslove rada sa investitorima i upravljanju velikim infrastrukturnim projektima.

-  Razvoj mehanizama za promociju investicionih projekata Grada i sajma „See Invest Expo 24“.

-  Organizacija sajma „See Invest Expo 2024“ doprineće bržem umrežavanju zainteresovanih partnera i unapređenju kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u oblastima privlačenja, upravljanja i promocije investicija. Sajam će predstavljati mesto gde će veliki investitori iz svih delova sveta moći da se upoznaju sa resursima koje imamo, kapacitetom radne snage i potencijalima u smislu opremljenosti lokacija.

Realizacija definisanih aktivnosti će direktnim krajnjim korisnicima (zaposlenima u gradskoj upravi i Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja) kao i indirektnim (potencijalni investitori sa teritorije grada Kragujevca) obezbediti:

- Obuku za zaposlene iz svih delova lokalne administracije i organizaciju svih uključenih, direktno ili kroz podršku poslovima rada sa investitorima za upravljanje velikim infrastrukturnim projektima;

- direktno plasiranje informacija o investicionim projektima zainteresovanim investitorima;

- efikasnu koordinaciju subjekata uključenih u proces, kao i sistematičnost i transparentnost raspoloživih podataka- potencijalni investitori dobijaju sistematizovan, transparentan i centralizovan pregled investicionih potencijala na jednom mestu i efikasnu i kvalitetnu podršku u sprovođenju investicionih projekata.

Realizacijom novih direktnih investicija i investicionih projekata, lokalne kompanije i preduzetnici dobijaju priliku da im direktno plasiraju svoje proizvode i usluge, ali i da posredstvom kanala distribucije kojima raspolažu investitori izvezu svoje proizvode na nova tržišta u vidu komponenti ili sklopova. S druge strane, razvoj seta usluga za postojeće privredne subjekte će znatno doprineti unapređenju njihovog poslovanja. Ovakav pristup predstavlja jedan od načina da se u kratkom vremenskom periodu generiše veći  broj radnih mesta, a shodno tome i poveća tražnja za radnom snagom, što posledično doprinosi povećanju prosečne plate, ukupnog iznosa zarada isplaćenih na lokalu, intezivnijem lokalnom i ravnomernijem regionalnom razvoju.