InfoFoto: Arhiva - Ilustracija

POSAO: MUP u potrazi za vatrogascima, Kragujevcu potrebno 10

Autor: InfoKG
10:00 | Sreda, 01 11 2023

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno - spasilačkih jedinica, a od toga 10 za potrebe Vatrogasno-spasilačkih četa Kragujevac i Zastava. Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata je 10. novembar.   

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno - spasilačkih jedinica. 

Uprava za vanredne situacije Kragujevac prima ukupno 16 vatrogasaca-spasioca. Od tog broja 10 vatrogasaca će biti raspoređeno u Kragujevcu i Lapovu, četiri za potrebe Vatrogasno-spasilačkog voda Aranđelovac i po jedan za potrebe vatrogasno-spasilačkih odeljenja Rača i Topola”, izjavio je načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, Zoran Kočović.  

Uslovi za učešće na konkursu su da su zainteresovani kandidati državlјani Republike Srbije, da imaju najmanje godinu dana prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, da nemaju manje od 19, a više od 30 godina starosti, da imaju završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „C“ kategorije i da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti. 

Resorno ministarstvo napominje i da pravo učešća imaju i lica koja poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nisu položila vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga polože u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. 

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata je 10. novembar.

Opširnije informacije o uslovima konkursa zainteresovani mogu pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.