InfoFoto: InfoKG

Šansa za 10.000 mladih sa evidencije nezaposlenih NSZ - Kako do prve plate?

Autor: InfoKG
11:00 | Sreda, 11 10 2023

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju programa "Moja prva plata", kroz koji bi u ovom ciklusu trebalo da prođe 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva ili sa radnim iskustvom manjim od 6 meseci, koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih NSZ.

Program "Moja prva plata" se realizuje u trajanju od 9 meseci, bez zasnivanja radnog odnosa. Za učešće u programu mladi sa završenom srednjom školom dobijaju mesečnu naknadu od 28.000 dinara, a visokoobrazovani 34.000 dinara.

Prijava za program "Moja prva plata" realizuje se u četiri faze, prema sledećem rasporedu:

10. oktobar – 31. oktobar 2023. godine
Prijava poslodavaca i oglašavanje pozicija

6. novembar – 24. novembar 2023. godine
Prijava kandidata na pozicije

27. novembar ‒ 8. decembar 2023. godine
Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz privatnog i javnog sektora

9. decembar ‒ 15. decembar 2023. godine 
Objava konačne liste poslodavaca sa brojem izabranih kandidata na odobrenim pozicijam

16. decembar ‒ 29. decembar 2023. godine 
Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata

1. januar – 15. januar 2024. godine 
Početak osposobljavanja nezaposlenog lica.

Prijava poslodavaca za učešće u programu "Moja prva plata" vrši se elektronskim putem, na portalu www.mojaprvaplata.gov.rs. Na isti način prijavljivaće se i kandidati.

Sve informacije i detalji o programu nalaze se na portalu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Do sada su, podsetimo, realizovana tri ciklusa programa „Moja prva plataˮ, kojima je bilo uključeno više od 24.000 mladih.