Info

Program „Moja prva plata“ šansa za 10.000 mladih

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Četvrtak, 20 08 2020

Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih pod nazivom „Moja prva plataˮ. Planirano je uključivanje 10.000 mladih do 30 godina sa srednjim i visokim obrazovanjem, koji će, tokom 9 meseci trajanja programa, iako ne zasnivaju radni odnos, od NSZ dobijati po 20.000, odnosno 24.000 dinara.

Ovim programom daje se mogućnost mladima bez radnog iskustva da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad i na taj način povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Program se sprovodi kod poslodavca koji pripada privatnom ili javnom sektoru, a prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito oni iz devastiranih opština, u skladu sa propisom Vlade Republike Srbije o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

U program je planirano uključivanje 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva i nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.

Program „Moja prva plataˮ se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 meseci.

Tokom trajanja programa NSZ isplaćuje novčanu naknadu u iznosu od 20.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 24.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou. 

NSZ, takođe, uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, za mlade uključene u ovaj program.

Prva faza realizacije programa je namenjena isključivo poslodavcima, koji u periodu od 17. avgusta do 25. septembra se prijavljuju na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. 

Druga faza je namenjena nezaposlenim licima, koji će se od 1. do 15. oktobra prijavljivati na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. 

Treća faza realizacije programa je izbor kandidata od strane poslodavaca u periodu od 16. do 31. oktobra. Konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs počev od 1. novembra.

Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa, u periodu od 8. novembra do 7. decembra.

Javni poziv dostupan je na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs) i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).