Info

Stanovanje i zapošljavanje najveći problemi Roma, obrazovanje sve bolje

Autor: Jovana Mladenović
14:20 | Sreda, 24 01 2018

Najveći problemi romske populacije u Kragujevcu su stanovanje i zapošljavanje, a najviše rezultata, kada je reč o inkluziji, postignuto je na polju obrazovanja. 

Ovo se moglo čuti na radnom sastanku predstavnika Grada i tima koji je zadužen za projekat “Tehnička pomoć za unapređenje životnih i stambenih uslova romske populacije u neformalnim naseljima u Republici Srbiji“ koji se realizuje u okviru IPA 2013.

Tema sastanka je analiza dobrih praksi Mobilnog tima za inkluziju Roma u kragujevcu koji je formiran u okviru projekta “Ovde smo zajedno-Evropska podrška za inkluziju Roma“ IPA 2012.

Kragujevac je jedan od 20 gradova u Srbiji koji je potpisnik Deklaracije o unapređenju života i položaja Roma, a gradski parlament usvojio je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma i njihovu inkluziju 2015-2018. godine. Kao rezultat, grad je formirao Mobilni tim koji redovno posećuje romska naselja. Najveći problemi ove populacije su stanovanje i zapošljavanje, najviše rezultata, kada je reč o inkluziji, postignuto je na polju obrazovanja

U gradu Kragujevcu postoji 13 romskih naselja, od tog broja 6 je neformalnog tipa. 

Kragujevac je jedan od 20 gradova u Srbiji koji je potpisnik Deklaracije o unapređenju života i položaja Roma, a Skupština grada usvojila je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma i njihovu inkluziju 2015-2018. godine. Kao rezultat svega toga, grad je formirao Mobilni tim koji redovno posećuje romska naselja i upoznaje se sa problemima romske zajednice na terenu.

Otvaranjem Kancelarije za romska pitanja, Gradska uprava je direktno uključena u pitanja Roma. "Ono što smo uradili u prethodnom periodu je Plan detaljne regulacije za naselje Licika, najveće romsko naselje. Zahvaljujući UNHCR-u i Viziji koja je posredovala, obezbedili smo deset seoskih domaćinstava  za deset porodica koje su bile najugroženije i bukvalno bez krova nad glavom. Ono što dalje radimo je da pokušavamo da na osnovu Operativnog plana Mobilnog tima koji funkcioniše od 2014. i Lokalnog akcionog plana, da unapredimo postojeće uslove" objašnjava Zoran Pavlović, koordinator za romska pitanja grada Kragujevca.

Najkrupniji problemi sa kojima se Romi susreću su stanovanje i zapošljavanje. Najviše rezultata, kada je reč o inkluziji, postignuto je na polju obrazovanja u Kragujevcu.

"Projekat o kome danas govorimo je podržan od strane Delegacije Evropske unije, sprovodi ga Ministarstvi finansija, a ključni korisnici su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Svrha projekta je, da što se tiče grada Kragujevca, dalje podrži rad Mobilnih timova i da se unapredi operativno planiranje na lokalnom nivou. Verujem da će dobre prakse koje je grad Kragujevac postigao u ovom periodu i dalje služiti kao reper mnogim drugim lokalnim samoupravama u Srbiji i drago mi je da danas imamo priliku da o tome popričamo sa predstavnicima grada. Kada je reč o Kragujevcu, naš cilj je da dobije jedan obučeniji i spremniji Mobilni tim da na adekvatan način odgovori potrebama romske zajednice", rekla je Brankica Jeremić, ključni ekspert za socijalnu inkluziju.