Info

Tekući prihodi grada 2,7 milijardi, a rashodi 2,8

Autor: Jovana Mladenović
15:48 | Petak, 13 07 2018

Tekući prihodi Grada Kragujevca ostvareni u za prvih 6 meseci ove godine iznose 2,7 milijardi dinara. Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 2,8 milijardi, pokazuje Izveštaj o izvršenju budžeta.

Članovi Gradskog već na danas održanoj sednici usvojili su Izveštaj o izvršenju budžeta grada Kragujevca u periodu od 1. januara do 30. jun 2018. godine. U odnosu na godišnji plan tekući prihodi u posmatranom periodu ostvareni su sa 41,84 posto odnosno u iznosu od 2,7 milijardi dinara. 

Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 2,8 milijardi, što predstavlja izvršenje godišnjeg plana od 42,46 posto. 

Najveće učešće u ostvarenim prihodima i primanjima od tekućih prihoda imaju prihodi od poreza na zarade, imovinu i ostalih poreskih prihoda sa učešćem od 72,61 posto. Donacije i transferi učestvuju sa 7,53 procenata, drugi prihodi među kojima naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta, naknade ili takse sa učešćem od 17,99 posto.