Info

Teraju po svome: U nove kontejnere za sekundarne sirovine neki ne biraju šta bacaju

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Četvrtak, 02 05 2019

Iako je na 140 novih plastičnih kontejnera postavljenih po gradu sa različitim bojama poklopaca jasno naznačeno koji je namenjen kojoj ambalaži za recikliranje, nisu svi Kragujevčani voljni i odgovorni da to ispoštuju, pa ove posude za otpad koriste za punjenje granjem ili smećem iz domaćinstva koje se tu ne bi trebalo naći. 

Dešava se i da građani u ove kontejnere bacaju odgovarajući otpad, ali ne u one koji su baš tom materijalu namenjeni, pa tako karton završi, primera radi, u posudu za staklenu ombalažu.

Otpad iz ovih kontejnera odnose posebni kamioni i on završava u Reciklažnom centru, odakle se, obrađen, prosleđuje ovlašćenim operaterima na dalje zbrinjavanje. 

JKP "Šumadija" će u narednom periodu nastojati da kroz razne akcije edukuje građane kako bi stekli naviku razvrstavanja orpada, odnosno nove kontejnere koristili onako kako je predviđeno, a da u njih ne odlažu komunalni otpad.

Podsetimo, JKP “Šumadija” postavilo je 140 plastičnih kontejnera za razdvajanje sekundarnih sirovina na 60 lokacija na teritoriji grada Kragujevca. Na 20 lokacija u gradu postavljeno je po tri kontejnera, a na 40 po dva. Razlikuju se po bojama poklopaca - plavoj, žutoj i crvenoj, a u zavisnosti od toga namenjeni su za odlaganje papirne, pet i staklene ambalaže.