Info

Uspešno realizovan projekat “Zaštiti sebe od mentalnog bola” na Radiju 34

Autor: InfoKG
15:30 | Četvrtak, 14 10 2021

Sa ciljem unapređenja i zaštite mentalnog zdravlja dece i mladih, prva privatna radio stanica u Srbiji “Radio 34” uspešno je realizovala projekat “Zaštiti sebe od mentalnog bola”, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. U okviru ovog projekta emitovano je 10 emisija, a u poslednjoj, koja je bila na programu danas, gostovala je dečji psihijatar Ružica Jovanović.  

Stručnjaci kažu da mladi ljudi u savremenom društvu nedovoljo brinu o mentalnom zdravlju i da to može imati neprijatne posledice, poput različitih oblika psiholoških poremećaja, intezivne patnje, stresa i psihosomatskih oboljenja. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da će svake godine u Srbiji, svaki peti adolescent da doživi problem sa mentalnim zdravljem, a navodi da je depresija vodeći uzrok smrti  (odmah posle saobraćajnih nesreća) među mladima od 15 do 25 godina.  

S obzirom na to da mediji imaju odlučujući uticaj na formiranje javnog mnjenja, promocijom mentalnog zdravlja možemo podignuti svest mladih o njegovom značaju, a edukacijom o važnosti prevencije smanjiti pojavu mentalnih poremećaja i smanjiti posledice bolesti. Zbog toga je prva privatna radio stanica u Srbiji “Radio 34” realizovala projekat “Zaštiti sebe od mentalnog bola”, sa ciljem unapređenja i zaštite mentalnog zdravlja dece i mladih.  

Nadam se da smo kroz 10 emitovanih emisija u okviru ovog projekta uspeli da podignemo svest kod dece, mladih i njihovih roditelja o značaju zaštite mentalnog zdravlja, o merama prevencije i aktivnostima na uspostavljanju i održavanju psihičkog blagostanja, sa ciljem da se pojava mentalnih bolesti spreči i smanji kod dece i mladih. U okviru emisija uključili smo mlade, predstavnike lokalne vlasti, institucije, organizacije, zdravstvene ustanove, udruženja roditelja i građane u promovisanje preventivnih aktivnosti za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja kod dece i mladih”, izjavila je koordinator projekta “Zaštiti sebe od mentalnog bola” i  vlasnica Radija 34, Marija Urošević.   

Slušaoce je kroz emisiju vodila Nataša Paunović sa gostima, stručnim licima, a u poslednjoj, koja je bila na programu danas, gostovala je dečji psihijatar Ružica Jovanović.  

Projekat “Zaštiti sebe od mentalnog bola” je realizovala prva privatna radio stanica u Srbiji, “Radio 34”, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.