Info

Video nadzor na divljim deponijama: Evo o kojim lokacijama je reč

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Četvrtak, 18 04 2024

Grad Kragujevac je avgusta prošle godine uputio zahtev za video nadzor za dve lokacije divljih deponija koje su prioritetne, jer se nalaze u centralnom gradskom jezgru i koje ispunjavaju uslove tražene od strane Ministarstva zaštite životne sredine. Prvobitna namera lokalne smaouprave bila je da se na ovaj način "pokrije" sedam lokacija, ali su izbor suzila ograničena finansijska sredstva.

- Zbog ograničenih finansijskih sredstava koje Ministarstvo zaštite životne sredine imalo u tom trenutku, obavešteni smo da od planiranih sedam lokacija sa kojima je Grad planirao da konkuriše, možemo da konkurišemo najviše za dve lokacije. Uslovi su se odnosili da lokacije podrazumevaju kriterijume očuvanja i zaštite životne sredine (blizini naselja, blizina infrastrukture, površina deponije, postojeći moniotoring centar, struja, itd), objašnjava za InfoKG Stefan Nikezić, član Gradskog veća za unapređenje i zaštitu životne sredine.

Vodeći se pomenutim uslovima, Grad je predložio sledeće lokacije:

- Ulica dr Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
- Ulica Branka Ćopića (kod groblja u naselju Stanovo).

Usvojen je predlog za prvu lokaciju, ulica dr Jovana Ristića i kamera sistem video nadzora je instaliran i u upotrebi je. Video nadzor kontroliše Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju.

Ukupna cena sistema video nadzora sa instalacijom i opremom za monitoring i kontrolu video nadzora je 2.602.020 dinara.