Kultura

Izložba "To be or to click" Dušana Todorovića u Galeriji Mostovi Balkana

Autor: Jovana Mladenović
13:00 | Četvrtak, 23 12 2021

Otvaranje izložbe "To be or to click" Dušana Todorovića biće upriličeno sautra u 20 časova u Galeriji Mostovi Balkana.

POGLED UNAZAD

Pogledom unazad se okrećemo prošlosti i analizom rezultata sagledavamo postignuto. Retrospekcijom, uočavamo kvalitet proteklih vremena na iskustvima istorijske distance. Dužina vremenskog perioda koji sagledavamo uslovljava uočavanje većih promena u sistemima shvatanja sveta. Duže vremenske periode karakterišu vidljivije promene, koje najočitije sagledvamo kroz nauku i umetnost. Promene u nauci potvrđuju egzaktni dokazi i napredak u meterijalnom svetu, a umetnost sadrži duhovnu dimenziju; kreativnost, imaginaciju i prekogniciju. Nauka i umetnost na taj način postižu ravnotežu i daju punu sadržajnost životu.

Uhvatiti duh vremena kao apstraktnu dimenziju izvan vidljivih prostora, i individualnim doživljajem zabeležiti stvarnost, kvalitet je vrhunskog stvaralaštva i težnja svakog umetnika. Ova monografija nastajala je tokom vremena kroz vizuelne tragove kao materijalne tragove mog dijaloga sa stvarnošću.

 Moj umetnički rad inspirisan je postylatima vremena i funkcionisanjem računara koji se nezajažnjivo hrani pitanjima i odgovorima, odnosno ogromnom količinom informacija, za koje naivno verujemo da su naša svojina, a u suštini, kada računar nije u stanju da nam ih pruži, praktično bivamo suočeni s ogromnom prazninom u sopstvenom znanju. Zato na većini računarske opreme stoji upozorenje: „This machine has no brain, use your own!”

Koristeći ovakve sisteme koji oslobađaju naš mozak od pamćenja i sećanja, kao i našu nesputanu maštu i usvojena znanja, ulazimo u svet virtyelnih senzacija uz kratkotrajne bljeskove nejasnih asocijacija, a našu memoriju prepuštamo zaboravu.

Verujem da je uloga umetnosti da bude sveopšti putokaz, opomena i suštinsko osveženje u umornim i sumornim vremenima. Bez nje bi svet bio svakako siromašniji.

Živimo u kompulsivnim vremenima ekrana i informacija!
Savremena tehnologija ubrzala je sve procese života.
Naša znanja se smanjuju, a odgovore na sva pitanja pronalazimo u ekranu.
Virtualna stvarnost nas vodi izvan opipljivog.
U mentalnom mikseru pomešani su prošlost, sadašnjost i budućnost.
Informacije vladaju nama.

FESTUMSKI SKOK, lumino ansamblaž

Modifikovana figura skakača u vodu sa freske iz Festa (Krit, 460 god. pre n. e.) simbolizuje u mom radu oslobođenje duha i tela antipod naše sve veće zavisnosti od ekrana i elektronike. Ovaj simbolički skok kroz vreme minojskog skakača možda nam pruža odgovor na pitanje čuvene Šekspirove fraze „Biti ili ne biti?” koja u današnje vreme može da se formuliše u UMETI ILI KLIKNUTI! UMETI ILI IMATI! Ali u ovom projektu naga figura skakača koja prolazi kroz elektronske predele ekrana postaje simbol čovekove težnje za slobodom duha i tela u skladu sa prirodom oko nas. Oslobođen kreativan duh i mašta umetnika menja svet.

Projekat skakača iz Festuma je izveden u metalu, kliritu, na platnima koja simbolizuju tablete, plazme i ekrane, a osvetljen je tamnim svetlom ili black light-om.

VELIKA KLOPKA

Virtualno-realno je formirani ambijent materijalizo-vanog mentalnog inboksa, zatrpanog mnoštvom informacija a suštinski je personalni dijalog s vremenom. 

Savremeni svet je postao savršena globalna klopka koja nas depersonalizuje i transformiše u zavisnike info_screen sistema. Živimo u lavirintu informacija, otuđeni vladavinom ekrana, dok stvarni život prolazi pored nas.