SkverFoto: pixabay.com-ilustracija

Ekranizam i kasno progovaranje: Deca pre ovog uzrasta ne bi smela da koriste telefon

Autor: InfoKG
15:00 | Subota, 23 12 2023

Razvoj tehnologije nekome je olakšao život, a nekome otežao razvoj, samo što toga nisu svesni, ni oni, ni njihovi roditelji. Deca sve češče zbog rane upotrebe telefona i tableta imaju poteškoća sa ranim progovaranjem.

Govorne poteškoće u ranom razvoju kasnije postaju problemi poremećaja pažnje i frustracije. Granice sigurno postoje, ali se moraju postaviti. Gde roditelji greše i kako greške ispraviti?

Za N1 govorila je logoped i bihevijoralna analitičarka Katarina Anđelković.

Za ekranizam se kaže da je bolest modernog doba, a sagovornica kaže da je ovo pojam koji se upotrebljava za prekomernu upotrebu multimedijalnih digitalnih uređaja u najranijem detinjstvu. Nakon toga se razvija određena klinička slika koja ostavlja dugoročne posledice na sam razvoj deteta.

"Neka istraživanja pokazuju da deca do druge godine uopšte ne bi trebalo da budu izložena mobilnim telefonima i drugim uređajima. U tom uzrastu se uopšte ne razume takva vrsta sadržaja i tada je sasvim dovoljno da budu auditivno stimulisana, da slušaju pesmice recimo", kaže Anđelković.

Dalje logoped ističe da ono što ljudi ne znaju je to da mera u kojoj se uređaji koriste dugoročno utiču na razvoj dece. Ona kaže da roditelji najčešće daju deci telefon kako bi umirili nervozu ili završili obrok i to se dalje svede na prekomernu upotrebu koja može da traje i pet do šest sati tokom dana.

"Istraživanja nam kažu da prekomerna upotreba tehnologija utiče na frontalni korteks koji je zadužen za saznajne funkcije, a onda imamo i decu koja nisu u neurorizičnom razvoju koja imaju regresiju u razvoju tokom prve godine, a šta to znači? To znači da se ne odazivaju na ime, nedovoljno uspostavljaju kontakt, neizvršavaju naloge, a ono sa čime se mi kao logopedi susrećemo je da deca uopšte ne reguju na spoljašnje nadražaje, a s druge strane su jako fokusirana na digitalni sadržaj. To kasnije može da doprinese poremećaju pažnje i koncentracije", objašnjava logoped.

Ona kaže da ukoliko se prva reč deteta ne javi do 18 meseca to treba da bude alarm da se javimo stručnjaku.

"Prekomerna upotreba tehnologija dovodi do toga da dete nema dvosmernu komunikaciju. Neretko se dešava da deca progovaraju na engleskom jeziku, u naš centar dolazi sve više dece koja imaju razvijeniji fond engleskih reči nego reči na maternjem jeziku upravo zbog preterane uoptrebe ovih sadržaja", upozorava logoped.

Dalje ona kaže da se sa ovim sadržajem mozak prestimuliše, deca se okreću sebi, a ne stvarnosti te razvijaju nekakvu kliničku sliku koja liči na autizam, pa se roditelji tada jave, kada postane kasno.

Kao posledica prekomerne upotrebe ekrana kasnije kod dece se javlja problem sa zadržavanjem na zadatku, sa fokusom, sa kontrolisanjem emocija sa samokontrolom i samopoštovanjam.

Izvor: N1