SkverFoto: unsplash.com - ilustracija

Najsekularnije zemlje sveta: Evo gde je najviše ateista

Autor: InfoKG
16:00 | Subota, 23 03 2024

Ateizam je fenomen koji je prisutan u različitim delovima sveta, a neke zemlje se posebno izdvajaju po visokom procentu svojih građana koji se identifikuju kao ateisti. 

🇨🇳 Kina: 91%
🇯🇵 Japan: 86%
🇸🇪 Švedska: 78%
🇨🇿 Češka Republika: 75%
🇬🇧 Ujedinjeno Kraljevstvo: 72%
🇧🇪 Belgija: 72%
🇪🇪 Estonija: 72%
🇦🇺 Australija: 70%
🇳🇴 Norveška: 70%
🇩🇰 Danska: 68%
🇻🇳 Vijetnam: 67%

Ovi podaci pružaju uvid u raznolikost u pogledu verskih ubeđenja širom sveta. Dok su neke zemlje veoma religiozne, poput mnogih na Bliskom istoku, druge su usvojile sekularniji pristup, sa visokim procentom građana koji se identifikuju kao ateisti.

U Kini, na primer, tradicionalne verske prakse su postepeno izgubile popularnost tokom proteklih decenija, dok se u Japanu, iako postoji bogata verska tradicija, mladi sve više okreću prema sekularizmu. Švedska, sa svojom dugom istorijom sekularnosti, takođe se ističe kao zemlja sa visokim procentom ateista.

Ovi podaci podstiču na razmišljanje o uticaju kulture, obrazovanja i drugih faktora na verska uverenja pojedinaca i društava u celini.

Evo detaljnijih podataka o procentu ateista za svaku od navedenih zemalja:

🇨🇳 Kina: 91%

Kina je jedna od zemalja sa najvećim procentom ateista na svetu. Sekularizacija društva je postala izraženija tokom proteklih decenija, delom zbog političkih promena i brzog ekonomskog razvoja. Mnogi Kinezi se identifikuju kao nevernici ili ateisti, dok se tradicionalne verske prakse sve manje praktikuju.
🇯🇵 Japan: 86%

Iako Japan ima bogatu versku istoriju, uključujući šintoizam i budizam, procentualno visok broj građana sebe identifikuje kao ateiste. Mlađe generacije sve više okreću ležernijem pristupu tradicionalnim religioznim praksama, što dovodi do porasta ateizma i sekularizma u društvu.
🇸🇪 Švedska: 78%

Švedska je poznata po svojoj sekularnoj tradiciji. Iako je protestantizam bio dominantna religija u prošlosti, sve više građana se distancira od verskih uverenja. Mnogi Šveđani se identifikuju kao ateisti ili agnostici, dok se broj onih koji redovno praktikuju religiju smanjuje.

🇨🇿 Češka Republika: 75%

Češka Republika je jedna od najsekularnijih zemalja u Evropi. Tradicionalno, češko društvo je bilo povezano sa katoličkom i protestantskom verom, ali se u poslednjim decenijama sve više građana distancira od religije. Većina Čeha sebe identifikuje kao ateiste, agnostike ili "bez religije".

🇬🇧 Ujedinjeno Kraljevstvo: 72%

Ujedinjeno Kraljevstvo je zemlja sa bogatom verskom tradicijom, ali je sekularizacija postala sve izraženija tokom poslednjih decenija. Postoje različiti faktori koji su doprineli ovom trendu, uključujući promene u društvenim vrednostima, obrazovanju i migracijama. Visok procenat ateista ili agnostika odražava ovaj trend.

🇧🇪 Belgija: 72%

Belgija je još jedna evropska zemlja sa visokim procentom ateista. Mada je rimokatoličanstvo dugo bilo dominantna religija u zemlji, sekularizacija se ubrzala tokom poslednjih decenija. Belgijanci sve manje praktikuju religiozne obrede i sve više se identifikuju kao ateisti ili agnostici.

🇪🇪 Estonija: 72%

Estonija je jedna od baltičkih zemalja sa visokim procentom ateista. Tradicionalno, Estonci su pripadali luteranskoj crkvi, ali je sekularizacija postala sve prisutnija u društvu. Mladi ljudi posebno pokazuju manje interesovanja za verske prakse, što dovodi do porasta ateizma.

🇦🇺 Australija: 70%

Australija je zemlja koja pokazuje sve veće interesovanje za sekularnost. Iako je hrišćanstvo dominiralo u prošlosti, sve veći broj Australijanaca se identifikuje kao ateisti, agnostici ili "bez religije". Multikulturalnost i raznolikost u Australiji takođe doprinose ovom trendu.

🇳🇴 Norveška: 70%

Norveška je poznata po svojoj liberalnoj i progresivnoj kulturi, što se odražava i u sferi religije. Sekularizacija je prisutna u norveškom društvu, pri čemu se sve veći broj ljudi distancira od tradicionalnih verskih uverenja. Ateizam i agnosticisme su sve češći među Norvežanima.

🇩🇰 Danska: 68%

Iako je Danska tradicionalno bila povezana sa protestantizmom, sekularizacija je sve prisutnija u društvu. Danska se često navodi kao jedna od najsekularnijih zemalja na svetu, gde se većina građana distancira od religije. Ateizam je široko prihvaćen i uobičajen među stanovništvom.

🇻🇳 Vijetnam: 67%

Vijetnam je zemlja koja pokazuje značajnu raznolikost u pogledu verskih uverenja. Dok je budizam dominantna religija, postoji i značajan broj ateista i agnostika. Sekularnost je prisutna u vijetnamskom društvu, delom zbog istorijskih i političkih faktora. Mladi Vijetnamci često pokazuju manje interesovanja za verske prakse u poređenju sa prethodnim generacijama.