Grad formira Mrežu ustanova kulture

Utorak, 26 Jun 2018 13:00Autor: Branko Vukašinović

U Kragujevcu će 11 ustanova kulture, čiji se rad finansira iz gradskog budžeta, ubuduće funkcionisati u okviru Mreže. Iz lokalne samouprave poručuju da su ciljevi formiranja Mreže ustanova kulture grada Kragujevca unapređenje rada, povećanje obima sredstava za finansiranje programa i projekata u ovoj oblasti, ali i kvalitetniji i brojniji sadržaji. Gradsko veće je predlog te odluke utvrdilo i uputilo ga lokalnom parlamentu na razmatranje i odlučivanje.  

Gradsko veće je uputilo u skupštinsku proceduru i nekoliko predloga preporuka i odluka o javno-komunalnim preduzećima. 

Pred odbornicima lokalnog parlamenta naći će se i Predlog preporuke nadzornim odborima javnih i javno komunalnih preduzeća i skupštinama društava ostalih subjekata, kao pružaocima komunalnih usluga i usluga objedinjene naplate da donesu odluke kojima će se omogućiti zaključenje sporazuma o vansudskom izmirenju dugova sa građanima, kako bi korisnici izbegli plaćanje dodatnih sudskih troškova, kao i troškova izmirenja i kamate. Upućen je i predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o komunalnom redu, zatim predlog odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornih odbora o statusnoj promeni pripajanja javno komunalnih preduzeća „Šumadija Kragujevac“, „Gradske tržnice“, „Gradska groblja“, „Zelenilo“ i „Parking servis“, kao i predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o stajalištima“, saopšteno je sa sednice Gradskog veća. 

Na sednici je data saglasnost na Pravilnik o opštim uslovima za autobuse u sistemu javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika koji će, pored ostalog, morati da imaju video nadzor, brojač putnika i besplatan internet. Pored toga, Gradskoj agenciji za saobraćaj data je saglasnost za zaključenje ugovora o obavljanju javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju sa „Vulović transportom“ iz Kragujevca i „Arivom Litas“ iz Požarevca. Gradska agencija za saobraćaj će sutra potpisati ugovore sa „Vulović transportom“ i „Arivom Litas“, koji će u naredne tri godine obavljati gradski i prigradski prevoz u Kragujevcu.

Najnovije vesti iz ove kategorije