Noćna inspekcija: Buka premašuje ograničenja, letnje bašte rade duže od dozvoljenog (FOTO)

Ponedeljak, 17 Jul 2017 14:30Autor: Jovana Mladenović

Kao reakcija na povećan broj žalbi građana, u užem gradskom jezgru sprovedeno je kontrolno merenje buke. U Glavnoj i ulici Lole Ribara, te pešačkoj zoni, utvrđena su prekoračenja dozvoljenih graničnih nivoa buke i radnog vremena u letnjim baštama. 

U cilju zaštite građana od buke i održavanja komunalnog reda, reagujući na povećan broj predstavki građana vezanih za ovu oblast, Inspektorat za zaštitu životne sredine i Komunalni inspektorat, uz asistenciju Komunalne policije i saradnju sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac, izvršio je kontrolu ugostiteljskih objekata i noćnih klubova u ulici Kralja Petra I Karađorđevića i pešačkoj zoni u ulici Lole Ribara.

Tom prilikom utvrđena su prekoračenja dozvoljenih graničnih nivoa buke u odgovarajućim zonama, prekoračenja radnog vremena u letnjima baštama, ugostiteljskim objektima koje treba da bude u skladu sa propisanim. 

Protiv prekršilaca biće započeti odgovarajući postupci u skladu da utvrđenim činjeničnim stanjem i zakonskim ovlašćenjima. U letnjem periodu, a posebno vikendima češći su prekršaji vezani za ovu oblasti. Gradske inspekcije planiraju pojačan nadzor, naročito u gusto naseljenim zonama užeg gradskog jezgra, u cilju poštovanja propisa, zaštite životne sredine, komunalnog reda i javnog interesa.

Galerija slika

Najnovije vesti iz ove kategorije