Planovi za 2019. Regionalne agencija za ekonomski razvoj: Promocija vina i rakija, upotreba elektirčnih vozila...

Subota, 12 Januar 2019 14:05Autor: InfoKG

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja nedavno je završila projekat „Izrada akcionog plana za unapređenje jednakog pristupa vodi i sanitaciji na teritoriji Šumadije i Pomoravlja“, sa ciljem da se pronađe adekvatno rešenje pristupa vodi i sanitaciji. U 2019. godini imaju u planu da realizuju veliki broj projekata koji će stimulisati ekonomski i društveni razvoj.

Izrada Akcionog plana za jednak pristup je nastavak projekta "Samoprocena stanja jednakog pristupa vodi i sanitaciji na teritoriji Šumadije i Pomoravlja" realizovanog u periodu jun-decembar 2017. godine. Tokom prve faze, u izradi Izveštaja učestvovalo je više od 80 predstavnika ključnih stejkholdera za oblast voda (javni, privatni i civilni sektor).

Aktivnosti Regionalne agencije usmerene su ka upravljanju procesom razvoja regiona Šumadije i Pomoravlja u pet prioritetnih oblasti razvoja: malih i srednjih preduzeća, preduzetništva, razvoja ljudskih resursa, infrastrukture, turizma i rurala.

U prethodnom periodu, agencija je imala uspešnu saradnju sa nacionalnim i međunarodnim donatorima, čija je podrška bila od ključnog značaja za kontinuirani rast i razvoj same institucije.

Ekonomsko-društveni razvoj Šumadijskog i Pomoravskog regiona biće i u 2019. godini prioritet Regionalnoj agenciji. Pored redovnih aktivnosti, predviđeni su projekti koji će obuhvatiti promociju ovdašnjih vina i rakija, turizma, podršku ženskom preduzetništvu, upotrebu kompjutera visokih performansi i električnih vozila.

Deo teksta preuzet sa: RTK

Najnovije vesti iz ove kategorije