Info

Centar za socijalni rad "Solidarnost" obeležio 57 godina rada

Autor: InfoKG
13:00 | Subota, 13 10 2018

Održavanjem okruglog stola na temu “Uloga centra za socijalni rad u radu Grupe za koordinaciju i saradnju pri osnovnom javnom tužilaštvu na prijavama za nasilje u porodici“, Centar za socijalni rad "Solidarnost" je obeležio 57 godina rada i postojanja. 

Tema okruglog stola je uloga Centra za socijalni rad u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici sa fokusom na uloge stručnjaka centra u radu Grupe za koordinaciju i saradnju, koje su osnovane pri osnovnim i javnim tužilaštvima sa zadatkom da se bave zaštitom i podrškom žrtava nasilja u porodici.

U cilju razmene iskustava, upoređivanja prakse primene novog zakona, okrugli sto je okupio predstavnike centara za socijalni rad iz Beograda, Novog Sada, Kruševca, Kraljeva, Čačka i Kragujevca, predstavnike organa pravosuđa i tužilaštva, sistema socijalne zaštite, resornog ministarstva kao i predstavnike partnerskih organizacija nevladinog sektora.

Okosnicu socijalne zaštite najranjivije grupe stanovništva predstavljaju centri za socijalni rad uz podršku lokalnih samouprava. Reformski procesi u sistemu socijalne zaštite novim zakonom o sprečavanju nasilja u porodici u fokus stavljaju aktivnosti centara za socijalni rad. Zato je neophodno jačanje materijalnih i kadrovskih resursa centara za socijalani rad, kako bi odgovorili izazovu savremenog društva poštujući principe i načela evropske prakse, a Centar za socijalni rad u Kragujevcu je na tom putu. Centar za socijlani rad ima veoma važnu socijalnu ulogu ali deluje i u radu na prevenciji, a kragujevački centar je to potvrdio stvaranjem jakih veza međuresorne i međusektorske saradnje, povezujući lokalni sa nacionalnim nivoom, rečeno je na skupu.