InfoFoto: Pexels.com - Ilustracija

Nasilje nad ženama u Kragujevcu - Koliko se prijavljuje i šta možemo da učinimo?

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Sreda, 08 03 2023

Oko 2.300 predmeta koji se tiču nasilja nad ženama tokom 2022. godine bilo je u ovdašnjem Centru za socijalni rad, od čega je oko 600 procesuirano i prijavljeno. To je pad za 8 procenata u odnosu na prethodnu godinu. Ovi podaci, uz konstataciju da su "pomaci mali, ali važni", izneti su na radionici pod nazivom „Nasilje nad ženama – šta možemo da učinimo?“, održanoj u zgradi Gradske uprave.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Fondacija BFPE za odgovorno društvo organizovali su radionicu pod nazivom „Nasilje nad ženama – šta možemo da učinimo?“, čiji je cilj aktivnije angažovanje odbornica Skupštine grada Kragujevca u procesu donošenja odluka u domenu politika koje se tiču rodno zasnovanog nasilja.

Osnovni cilj radionice je da se kroz debatu i konstruktivni dijalog između odbornica sagledaju najbolji načini na koje one mogu da preuzmu aktivnu ulogu u donošenju odluka koje se tiču rodno zasnovanog nasilja. Radionica bi trebalo da posluži odbornicama da lakše utvrde ciljeve budućih kampanja javnog zagovaranja, kako bi se problemi rodno zasnovanog nasilja rešavali na efikasniji, efektivniji i održiviji način.

Grad Kragujevac strateška dokumenta, kako je rečeno, usvojio je pravovremeno, a formirana su i radna tela koja se bave ovom oblašću. Relicencirana je usluga Sigurne kuće koja je u gradu Kragujevcu na regionalnom nivou kapaciteta 10 korisnica.

Od početka godine 9 žena u našoj zemlji izgubilo je život u partnerskom nasilju, rečeno je na radionici.

Najvažnije je pitanje prave i blagovremene informisanosti žena žrtava porodičnog, odnosno, partnerskog nasilja – fizičkog, psihičkog, emocionalnog, seksualnog, kako bi se one osnažile da prijave nasilje. 

Kada je reč o temi prijavljivanja nasilja, oko 2.300 predmeta je bilo tokom 2022. godine u ovdašnjem Centru za socijalni rad, od čega je oko 600 procesuirano i prijavljeno, što je pad za 8 procenata u odnosu na prethodnu godinu. "Pomaci su mali, ali izuzetno važni", rečeno je na radionici.

Grad Kragujevac je dobitnik priznanja „Logo ravnopravnosti“ za 2022. godinu i priznanja od strane Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost za 2021. i 2022. godinu. Kao jedinica lokalne samouprave, od 2010. godine Grad ima revidirani Protokol o intersektorskoj saradnji, koji je prvi put usvojen 2008. godine.

Ostaje deo koji je nepokriven, a tiče se žena do kojih je veoma teško dopreti. To su žene na seoskom području, žene koje su višestruko marginalizovane i žene sa invaliditetom. "Trudimo se da taj deo prevaziđemo na najbolji mogući način uz pomoć civilnog sektora", istakli su uesnici radionice.

Ključ i najvažnije komponente za prijavljivanje i napuštanje partnerskog nasilja su informisanost i ekonomska nezavisnost, odnosno, samostalnost žena.