InfoFoto: kragujevac.ls.gov.rs

Članovi Privremenog organa o godišnjim programima poslovanja i izmenama finansijskih planova

Autor: InfoKG
15:15 | Petak, 29 12 2023

Privremeni organ grada Kragujevca danas je održao poslednju sednicu u ovoj godini, 39. po redu, na kojoj je usvojio rešenja vezana za redovno funkcionisanje preduzeća i ustanova koje su u nadležnosti Grada, a koja se prvenstveno odnose na Godišnje programe poslovanja i Odluke o izmenama finansijskih planova.

Članovi Privremenog organa dali su i saglasnost na nacrt Privremenog kadrovskog plana zaposlenih u Gradskim upravama i stručnim službama grada Kragujevca za period od 1. januara do 31. marta 2024. godine. Privremeni kadrovski plan sadržan je u potrebi planiranja broja zaposlenih za navedeni period u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu oblast radnih odnosa u jedinicama lokalnih samouprava.

Odluke koje smo doneli na današnjoj sednici su proceduralnog karaktera i tiču se godišnjih planova raznih javnih preduzeća, kazao je Predrag Stevović, član Privremenog organa. Predlagači su tokom sednice imali priliku da predstave i obrazlože svoje planove i programe koje je Privremeni organ usvojio. Između ostalog, danas smo doneli rešenje o produženju mandata direktora Centra za obrazovanje i zamenika direktora Gradske turističke organizacije čiji su mandati istekli i produženi su za narednih šest meseci.