InfoFoto: kragujevac.ls.gov.rs

Zasedao Privremeni organ grada: Evo šta je odlučeno

Autor: InfoKG
10:00 | Četvrtak, 11 01 2024

Privremeni organ grada Kragujevca usvojio je Program kontrole zdravstvene bezbednosti hrane sa gradskih tržnica, kao i finansijske planove preduzeća koji su korisnici javnih sredstava i onih čiji je osnivač Grad, a što je uslovljeno i usvajanjem privremenog finansiranja Grada Kragujevca

Predstavnici i rukovodioci svih naših preduzeća su podneli detaljne izveštaje na osnovu kojih se tokom 2024. godine u nekima od njih može očekivati uvećanje prihoda, a u pojedinim preduzećima i prestanak korišćenja subvencija”, zaključio je član Privremenog organa, Predrag Stevović i izrazio nadu da će ova godina za sve njih biti uspešnija.

Na 44. sednici članovi Privremenog organa grada Kragujevca dali su i saglasnost na Godišnje programe poslovanja za 2024. godinu Biznis inovacionog centra, eKG InfoData, Slobodne zone Šumadija, Šumadija sajma, SPD Radnički i Šumadije doo, kao i na Program kontrole kvaliteta vode za piće sa javnih česama.