InfoFoto: Printscreen/Urbanistički projekat/Vizura ING - eKapija

Evo kako će izgledati zabavno-rekreativni park na jezeru Bubanj

Autor: InfoKG
12:00 | Petak, 15 07 2022

Nakon što je u martu gradska skupština Kragujevca po hitnom postupku usvojila Plan detaljne regulacija Park jezera Bubanj, na rani javni uvid biće izložen urbanistički projekat za izgradnju zabavno-rekreativnog parka u okviru ove celine čiji je obrađivač Vizura ING iz Kragujevca, piše eKapija.

Investitor izrade UP je Gradska turistička organizacija, a predmetna lokacija se nalazi okviru Parka Jezero Bubanj, lociranog u užem centru grada i obuhvata prostor površine od 1.805 metara kvadratnih poligonalnog oblika, u okviru koje je planirano aktuelnim planskim dokumentom, formiranje prostora za javnu namenu parkovske površine.

Park jezero Bubanj, nalazi se gotovo u gradskom centru i jedan je od najvažnijih gradskih parkova. Osnovna osobenost mu je veštačko jezero koje okružuje samonikala i veštački podignuta vegetacija uglavnom drvenastog tipa. S obzirom na lokalitet i potencijalni značaj koji ima, park nije na adekvatan način uređen i opremljen”, navodi se u UP.

Prostor parka osmišljen je tako da se sama vodena površina jezera implementira u savremen karakter oblikovanja, uz radijalno pružanje funkcija oko jezera namenjenih različitim tipovima korisnika prostora.

Buduća zabavno-rekretivna zona će sadržavati:

- Mini golf sa kućicom za izdavanje opreme;

- Tjubing - sankanje u tubi;

- Dečiji avantura park;

- Mini zip za decu je predviđen u blizini dečijeg avantura parka.

Projektom se predviđa i hortikulturno uređenje i ozelenjavanje površina. Svi sadržaji su projektovani tako da njihova montaža i korišćenje ni na koji način ne ugrožavaju postojeće drveće i prirodno okruženje. Boje, materijalizacija i drugi elementi sadržaja su u skladu sa ambijentalnim karakteristikama područja. Svi radovi na terenu su predviđeni tako da je izrada i samo korišćenje u skladu sa sadržajima predviđenim za datu zonu”, dodaje se.

Rani javni uvid UP biće održan od 18. do 25. jula do kada se mogu uputiti primedbe i sugestije. 

Izvor: eKapija