InfoFoto: kragujevac.ls.gov.rs

Evo koje INVESTICIJE predviđa ovogodišnji gradski budžet

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Utorak, 26 03 2024

Skupština grada Kragujevca usvojila je nedavno budžet za 2024. godinu, koji iznosi 11,956 milijardi dinara i za 790 miliona, odnosno za 7 odsto, je veći od prošlogodišnjeg budžeta. Koje investicije su predviđene ovim dokumentom i da li se mogu nazvati kapitalnim?

U nastavku preciznije o investicionim ulaganjima (za komunalnu delatnost, poljoprivredu i ruralni razvoj i subvencije za mere energetske tranzicije u domaćinstvima), te koliko je sredstava namenjeno kojoj oblasti i koliko su ona veća u odnosu na budžet iz prethodne godine.

Ukupna opredeljena sredstva za kominalnu delatnost iznose 1,083 milijardi dinara, od čega je 344 miliona opredeljeno za javnu rasvetu (uključujući plaćanje potrošene električne energije i održavanje javne rasvete); 139 miliona opredeljeno za održavanje javnih zelenih površina; 147 miliona za održavanje čistoće na javnim površinama; 26 miliona za održavanje grobalja; 254 miliona za održavanje vodovodne infrastrukture i snabdevanje vodom za piće; 10,8 miliona za zoohigijenu i 161 milion za radove na matičnom objektu Tržnice i podzemnom objektu budućeg trgovinskog karaktera u kompleksu Tržnice.

Za subvencije za razvoj poljoprivrede opredeljeno je 80 miliona dinara, što je za 10 miliona više u odnosu na prošlogodišnja izdvajanja za te namene.

Predviđene investicije za ovu godinu, pored pomenutih, Tržnice u iznosu od 161 miliona dinara i 254 miliona za vodovodnu infrastrukturu, obuhvataju još i: 

- Radove na termo-tehničkoj izolaciji Muzeja "21. oktobar", 32 miliona dinara
- Rekonstrukciju objekta nekadašnje zgrade Suda, 27 miliona (radovi se odnose na zamenu dela elektroinstalacija i stolarije)
- Izgradnju objekata mesnih zajednica Beloševac i Šumarice, 22 miliona
- Izgradnju novih ulica, 205 miliona
- Asfaltiranje i rekonstrukciju postojećih ulica i puteva, 230 miliona
- Sanaciju drumsko-pešačkog mosta u slobodnoj zoni FAS, 85 miliona 
- Izgradnju obdaništa, 84 miliona 
- Početak rekonstrukcije vrtića Kolibri, 20 miliona
- Izgradnju dečjih igrališta, 10 miliona
- Izgradnju turističko-rekreativnog centra na jezeru Bubanj, 45 miliona.