Info

Grad i Ministarstvo potpisuju Sporazum o izgradnji i opremanju zgrade FILUM-a

Autor: Jovana Mladenović
13:59 | Petak, 23 07 2021

Gradsko veće dalo je saglasnost gradonačelniku Nikoli Dašiću da zaključi Sporazum o realizaciji Projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Filološko–umetničkog fakulteta sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.   

Nova zgrada FILUM–a nalaziće se sa desne strane Ekonomskog fakuleta. 

Resorno ministarstvo finansiraće gradnju i opremanje kroz okvirni kreditni Sporazum sa Bankom za razvoj Saveta Evrope (CEB).

FILUM je prepoznat kao jedan od 15 prioritetnih projekata za čiju je realizaciju ukupno obezbeđeno 11,2 milijarde dinara, odnosno 95 miliona evra.

Cilj projekta je unapređenje i jačanje kapaciteta univerzitetskog obrazovanja studenata, koji će biti realizovan kroz rekonstrukciju postojećih zgrada, izgradnju i opremanje novih objekata u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. 

Inače, glavnim arhitektonsko–urbanističkim projektom predviđena je izgradnja funkcionalnog objekta bruto površine 8078 kvadrata, planirane spratnosti P+2. 

Grad Kragujevac se Sporazumom obavezuje da izvrši prenos prava javne svojine na katastarskoj parceli br. 10480/3, površine 1.36,91 hektara u svojinu Republike Srbije, kao i da finansira izradu izmene i dopune projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekta FILUM–a, u skladu sa zaključcima Prostorno-programske analize.