InfoFoto: kragujevac.ls.gov.rs

Holandska iskustva za oživljavanje kompleksa VTZ-a: Za sada planirani radovi na dimnjaku, u pripremi projekat za centralni trg

Autor: InfoKG
09:00 | Sreda, 05 07 2023

Kragujevac je jedan od pet gradova učesnika u projektu „Zeleni gradovi Srbije“ koji finansira Kraljevina Holandija, a tim povodom naš grad posetio je priznati holandski stručnjak za projekte rehabilitacije industrijskog nasleđa Tom Ausems. Budući da je vodio sličan projekat revitalizacije bivše Filipsove fabrike u Ajndhovenu, došao je da svojim idejama, znanjem i iskustvom pruži podršku procesu obnove Vojno-tehničkog zavoda. 

- Zahvaljujući Ambasadi i Vladi Kraljevine Holandije aplicirali smo za projekat rehabilitacije Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu i oni su nam ponudili eksperte koji su operativno rukovodili projektima sličnim po kapacitetu, nameni i kontekstu, a vezanim za industrijsko nasleđe u Holandiji. Gospodin Tom Ausems, ima neprocenjivo dugogodišnje iskustvo na učešću u planiranju, realizaciji i upravljanju u konceptualizaciji i brendiranju ovakvih kompleksa, pojasnio je Ivan Radulović, glavni gradski urbanista i dodao: 

- Nakon obilaska terena na dvodnevnoj radionici Ausems nam je preneo svoja iskustva i pomogao da usmerimo vizije i koncepte sagledavanja budućnosti i šta očekujemo od ovog prostora 2040. ili 2050. godine. Osnovni cilj je napraviti koncepte i programe koji će VTZ učiniti interesantnim pre svega za mlade kako bi im, da ne odlaze iz Kragujevca, napravili pristupačna radna mesta i adekvatne kulturne sadržaje koji bi mogli da unaprede socijalnu koheziju građana Kragujevca, ali i čitavog regiona. Moramo da radimo korak po korak, sa onim čime raspolažemo, da planiramo globalno i paralelno rešavamo imovinske i druge konflikte vezane za lokaciju. Za ovako autentičan prostor osnovna stvar je da zadrži suštinu, svoju industrijsku atmosferu i patinu, a da bude pristupačan svima. Ovo je dugoročan projekat koji mi nećemo završiti, ali želimo da ga usmerimo koristeći bogata evropska iskustva.

- Cilj grada Kragujevca je da ceo kompleks Vojno-tehničkog zavoda oživi i zaživi sa novom primenom postojećih starih zgrada koje su pod najvećim stepenom zaštite Republike Srbije i na tome aktivno radimo, a holandski stručnjak nam je preneo lična iskustva i znanja čime nam pomaže u daljim koracima oživljavanja VTZ-a. U pogledu konkretnih koraka koje Grad Kragujevac u ovom trenutku preduzima već potpisan ugovor sa izvođačem koji će izvršiti radove na stabilizaciji dimnjaka prema projektu Arhitektonskog fakulteta, a nakon toga će JP Urbanizam uraditi projekat za centralni trg na kome se dimnjak nalazi. Ideja je, da kroz projekat ITI-a koji treba da realizujemo sa UNOPS-om i EU PRO plus-om dobijemo sredstva, a zatim krenemo sa prvom fazom revitalizacije kompleksa VTZ-a. Imajući u vidu da Grad Kragujevac trenutno raspolaže imovinom koja obuhvata samo parcelu gde se nalazi mašinska radionica, centralni trg i, odnedavno, objektom Čaurnice, planiramo da prva faza bude revitalizacija tog dela, rekao je v.d. načelnika Gradske uprave za razvoj i investicije, Dejan Ružić.

- Kako su ti troškovi znatno veliki, a objekti pod najvećim stepenom zaštite Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, revitalizacija oba objekta najverovatnije će se realizovati kroz projekat javno-privatnog partnerstva, naglasio je Ružić, izrazivši očekivanje da će oživljavanje ovog dela povećati interesovanje za ulazak privatnog kapitala. Uporedo sa tim, dodao je, vodimo i razgovore sa Ministarstvom odbrane da nam se ustupi na korišćenje Muzej oružja koji zbog tehničkih problema trenutno nije u funkciji. Grad Kragujevac je spreman da snosi troškove održavanja, kustosa, obezbeđenja i svega ostalog i da ga otvori za građanstvo. Istovremeno se vode i pregovori oko eventualnog izmeštanja Zastave Tervo, s obzirom na to da ta namenska industrija nema idealne uslove na ovoj lokaciji. Spremni smo da im ponudimo alternativnu lokaciju, a da ministarstvo preuzme troškove izgradnje objekata, rekao je Ružić.

- Ajndhoven je industrijski grad u kome su dve glavne fabrike bile Filips i DAF. Devedesetih godina dolazi do velike reorganizacije i glavna stvar u gradu postaje transformacija industrijskog prostora, prenosi svoja iskustva holandski ekspert, Tom Ausems, dodavši da sličnu situaciju vidi u Kragujevcu. Mislim da prostor Kneževog arsenala ima veliki potencijal, koji se može iskoristiti za stvaranje lepšeg grada i boljeg kvaliteta života. Ovaj prostor ima veoma interesantan urbanistički plan sa preko 100 prelepih zgrada, a nedavno završen Arsenal fest mi je pokazao i velike mogućnosti, ali koje se ostvaruju samo četiri dana godišnje. Izazov je to raditi 24 sata svakodnevno, a primećujem da grad Kragujevac ima dosta vrlo obrazovanih ljudi koji se mogu nositi s ovim izazovom, zaključio je Ausems.