InfoFoto: Pixabay - Ilustracija

Javni poziv za učešće građana u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Sreda, 24 05 2023

Grad Kragujevac raspisao je Javni poziv za učešće građana u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. 

Javni poziv odnosi se na nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnju dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, izradu neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. 

Javni poziv je otvoren zaključno sa 13. junom. Javni poziv zajedno sa prijavnim obrascem objavljen je na sajtu grada Kragujevca na OVOM linku.