InfoFoto: pexels.com

Raspisan Javni poziv za privredne subjekte za ugradnju solarnih panela

Autor: Jovana Mladenović
08:00 | Četvrtak, 16 12 2021

Grad Kragujevac je, u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, raspisao Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne enrgije za sopstvene potrebe. Krajnji rok za podnošenje prijava je 5. januar 2022. godine.

Predmet Javnog poziva je izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na realizaciji radova na: ugradnji solarnih panela, pratećih nosača panela, invertera i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije, ugradnji dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, izradi izveštaja izvođača radova o ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, kao i izveštaja o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem.

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i ovim javnim pozivom.

Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada www.kragujevac.rs a rok za podnošenje prijava je 5. januar 2022. godine.

Nakon objavljivanja liste privrednih subjekata koji su uzeli učešće u ovom Programu, biće raspisan i Javni poziv za građane.

Javni poziv se nalazi na OVOM linku.