Info

JSP: Pokrenut postupak prinudne naplate protiv gotovo 5.000 neredovnih platiša

Autor: InfoKG
12:00 | Utorak, 14 06 2022

Javno stambeno preduzeće Kragujevac pokrenulo je postupak prinudne naplate protiv gotovo 5.000 neredovnih platiša, piše RTK. Postupkom su obuhvaćeni korisnici koji nisu izmirili dugovanja u periodu od aprila prošle do januara ove godine.

Javno stambeno preduzeće Kragujevac je tokom aprila pokrenulo postupak prinudne naplate protiv 4.800 građana koji nisu redovno izmirivali svoje mesečne obaveze. Uzeti su u obzir neplaćeni računi od aprila 2021. do januara 2022. godine.

U ovom preduzeću podsećaju da su građani imali priliku da u dva navrata reprogramiraju zaostale obaveze i dodaju da ta mogućnost trenutno nije dostupna.

Javno stambeno preduzeće Kragujevac, prema izmenama i dopunama novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je stupio na snagu 2020. godine, nije u obavezi da korisnicima usluga šalje obaveštenja o njihovim dugovanjima prema pružaocu usluge.

Dobrom voljom rukovodstva, dužnici su bili obaveštavani o dugovanjima u više navrata pre pokretanja postupka perinudne naplate.

Izvršni postupci će biti pokretani i u narednom periodu, nakon isteka roka za izmirivanje obaveza prema javnim preduzećima.

Iz Javnog stambenog apelujeu na građane da redovno plaćaju račune za komunalne usluge, kako ne bi bili izloženi dodatnim troškovima prilikom prinudne naplate. 

Izvor: RTK