InfoFoto: Arhiva

JSP: Produžen rok za reprogram dugova

Autor: Branko Vukašinović
12:00 | Četvrtak, 21 05 2020

Javno stambeno preduzeće produžilo je rok za sklapanje reprograma dugovanja za komunalne usuge na period do 60 mesečnih rata, odnosno pet godina, uz minimalnu ratu od 500 dinara. Pored toga, građanima čije su neizmirene obaveze veće od 200.000 dinara omogućen je reprogram na 120 meseci, odnosno 10 godina, uz minimalnu mesečnu ratu od 3.500 dinara. Kragujevčani mogu da sklope ugovore o reprogramu duga do 31. oktobra u prostorijama Javnog stambenog preduzeća.

Reprogramirajte vaš dug za grejanje, odnošenje smeća i ostale usluge koje kroz objedinjenu naplatu administrira JSP Kragujevac. Ukoliko budete redovno izmirivali obaveze po reprogramu, bićete oslobođeni plaćanja kamate, jer će ona biti otpisana nakon što izmirite celokupan iznos duga po sporazumu”, poručuju iz JSP Kragujevac. 

Naglašavaju i da ovaj sporazum ne mogu zaklјučiti korisnici komunalnih usluga koji imaju zaklјučen Sporazum o vansudskom izmirenju duga iz 2018. godine, koji je još uvek u otplati.