InfoFoto: kragujevac.rs

Kodeks ponašanja i za službenike kragujevačke vlasti

Autor: InfoKG
12:00 | Četvrtak, 30 11 2017

Sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji od sutra treba da imaju kodeks ponašanja službenika i nameštenika, izjavio je prilikom predstavlјanja projekta Upravlјanje lјudskim resursima u Kragujevcu šef odeljenja za sistem lokalne samouprave u Stalnoj konferencije gradova i opština, Marko Tomašević.

"To je opšti akt sa skupom pravila koja treba da nam pokažu kako treba da se ponašaju službenici i nameštenici u jedinicama lokalne samouprave, da građani znaju šta mogu da očekuju od njih", rekao je Tomašević. 

Naglašava da je to nova zakonska obaveza, ali da nisu predviđene sankcije za "probijanje" roka propisanog članom 196. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, po kojem kodeks treba da bude donet u roku od godinu dana od početka primene ovog zakona. 

Prema Tomaševićevim rečima, kodeks mora sadržati osnovne principe o ponašanju službenika, njihovom odevanju, izgledu kancelarije. Dodaje i da neke lokalne vlasti već imaju kodeks ponašanja službenika i nameštenika i pomenuo Novi Sad, Niš, Bačku Palanku. 

Grad Kragujevac je jedan od 20 pilot opština i gradova u kojima je implementiran projekat “Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi”. 

Projekat Upravlјanje lјudskim resursima je od velikog značaja za lokalnu samoupravu jer smo uspeli da Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kao sistemski zakon kojim je uveden službenički sistem na lokalnom nivou, sprovedemo u praksi. Rezultati koje je grad Kragujevac postigao su odlični a najznačajnije je što su postavlјeni normativni temelјi za dalјi rad na unapređenju lјudskih resursa. Pored toga, tema upravlјanja lјudskim resursima kod političara i kod zaposlenih i na republičkom i na lokalnom nivou postala je tema o kojoj se govori”, rekla je koordinator projekta, Jelena Bojović.

Projekat “Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi”, finansiran od strane Evropske unije i Saveta Evrope, koji u Srbiji zajednički realizuju Savet Evrope, SKGO i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu počeo je u aprilu 2016. godine i završava se do kraja ove godine.