InfoFoto: kragujevac.ls.gov.rs i InfoKG

Kragujevac prvi grad koji uvodi transparentnost izrade planskih dokumenata

Autor: InfoKG
09:00 | Nedelja, 10 12 2023

Platforma putem koje će građani, privredni subjekti i sva zainteresovana javnost biti u mogućnosti da učestvuju u izradi i izmeni lokalnih prostornih i urbanističkih planova na teritoriji grada Kragujevca prezentovana je u zgradi Gradske uprave. Razvijena je kao rezultat saradnje Grada Kragujevca i NALED-a u okviru projekta „Glas građana u urbanističkom planiranju“, koji finansira Silp fond Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Sida), a kome se kao partner priključio i Geografski fakultet.

Grad Kragujevac je prva lokalna samouprava koja je postala deo ovog projekta. Testiranje je planirano do kraja decembra. Preko ove platforme svi građani Srbije će elektronskim putem moći da se uključe, prate proces izmena i donošenja planskih akata na teritoriji grada Kragujevca i daju primedbe koje su do sada morali da podnose direktno u lokalnim samoupravama.

Platforma će svima koji se na nju prijave omogućiti da putem mejla, SMS ili Viber poruke dobiju notifikaciju onog trenutka kada Grad Kragujevac započne postupak izmene ili izrade bilo kog planskog dokumenta i budu uključeni u čitav proces, od donošenja odluke o izmeni ili izradi do usvajanja na sednici Skupštine grada. Na taj način će se sprečiti situacije da građani za izmenu plana saznaju tek kada se usvoji i bude kasno da reaguju ako se to ne poklapa sa njihovim planovima, prostorom i lokacijama koje imaju u vlasništvu. Krajnji cilj je transparentnost i povećano uključivanje javnosti u donošenje bitnih odluka u gradu.