Info

Kragujevčanke se pitaju za vatreno oružje

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Petak, 21 10 2016

Kragujevčanke su pozvane da kroz razgovor u okviru istaživanja iskažu svoje stavove o vatrenom oružju, a sve u cilju izrade predloga praktične politike kkao bi se smanjila nesigurnost u svakodnevnom životu ranjivih grupa, žena i mladih.

Centar za istraživanje javnih politika pozvao je Kragujevčanke da se prijave za učešće u istraživanju stavova o vatrenom oružju koje će biti održano 24. oktobra od 19 do 20 sati u prostorijama Kancelarije za mlade.

Podaci prikupljeni kroz razgovor sa učesnicima u Kragujevcu i još nekoliko gradova, zajedno sa drugim dostupnim podacima o zloupotrebi vatrenog oružja, biće korišćeni za pripremu predloga praktične politike i podizanje svesti o povezanosti posedovanja oružja sa nasiljem prema ženama i među maldima.

Cilj projekta je da se smanji nesigurnost u svakodnevnom životu ovih ranjivih grupa, a zainteresovani za učešće u istraživanju mogu se prijaviti elektonskom poštom kzmkragujevac2gmail.com.