InfoFoto: Radio 34

“Mladi u fokusu” na “Radiju 34”

Autor: InfoKG
13:30 | Petak, 10 06 2022

Prva privatna radio stanica u Srbiji “Radio 34” pokrenula je jednočasovnu emisiju pod nazivom “Mladi u fokusu”, sa ciljem da mladima, njihovim roditeljima i široj društvenoj zajednici ukaže na rizične oblike ponašanja kod dece i mladih, koja mogu da ugroze njihovo zdravlje. Serijal, koji je finanasijski podržao grad Kragujevac, sastoji se od osam emisija u okviru kojih će voditelj Nataša Paunović sa gostima, stručnim licima govoriti o ovoj temi. Gost prve emisije bio je član Gradskog veća za sport Predrag Stevović. Emisiju “Mladi u fokusu” možete slušati svakog četvrtka od 12 časova na 88,9 MHz. 

Projekta „Mladi u fokusu“, koji je osmislio “Radio 34“, ima za cilj da mladima, njihovim roditeljima i široj društvenoj zajednici ukaže na rizične oblike ponašanja kod dece i mladih, koja mogu da ugroze njihovo zdravlje. Emitovanje osam jednočasovnih emisija „Mladi u fokusu“ može da doprinese razvijanju svesti kod dece i mladih o nepoželjnim obrascima ponašanja i mogućim posledicama rizičnog ponašanja, a sve u cilju da se potencijalno opasna i zdravstveno rizična ponašanja spreče i smanje kod dece i mladih. 

Osnovni cilj projekta „Mladi u fokusu“ je unapređenje informisanosti i podizanje svesti pre svega dece i mladih, a onda i građana Kragujevca i okoline o nepoženjnim obrascima i posledicama rizičnog ponašanja, kao i nivoa znanja o pojavnim oblicima, merama prevencije, faktorima rizika i zaštite, sa ciljem da se takva društveno neprihvatljiva i zdravstveno rizična ponašanja spreče i smanje (suzbiju) kod dece i mladih“, rekla je koordinator projekta i vlasnica Radija 34, Marija Urošević. 

Serijal se sastoji od osam jednočasovnih emisija u kojima će gostovati predstavnici lokalne samouprave, Kancelarije za mlade, Savetovališta za mlade, Školske uprave, socijalnih službi, Centra za mentalno zdravlje, Policijske uprave, Instituta za javno zdravlje, Omladine JAZASa, studentskih organizacija, đačkih parlamenata, nevladinih organizacija sa programima za mlade, pedagozi, psiholozi, Centra protiv bolesti zavisnosti, Udruženja za brigu mladih u riziku, bez roditeljskog staranja i iz disfunkcionalnih porodica i predstavnici roditelja.

Gost prve emisije “Mladi u fokusu“ bio je član Gradskog veća za sport Predrag Stevović.

Emisija je na programu Radija 34 svakog četvrtka od 12 časova, a možete je slušati na 88,9 MHz. 

Emisija “Mladi u fokusu” je zapravo projekat koji realizuje prva privatna radio stanica u Srbiji, “Radio 34”, uz finansijsku podršku grada Kragujevca.