InfoFoto: printscreen

Od danas nove usluge na portalu eUprave

Autor: infokg.rs
14:29 | Ponedeljak, 30 01 2023

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije danas je zvanično pustilo u rad dve nove usluge na portalu eUprava - eDržavljanstvo i eSaglasnost.

Uverenje o državljanstvu, koje je do sada bilo jedan od najtraženijih dokumenata koji su se izdavali na šalterima opština, od danas se može poručiti na Portalu eUprava i preuzeti u elektronskoj formi u eSandučetu ili u papirnoj formi preko pošte na kućnoj adresi.

Građanima je od sada na raspolaganju i sedam novih elektronskih usluga MUPa koje omogućavaju onlajn davanje izjava ili saglasnosti: Izjava/saglasnost za izdavanje lične karte maloletnom detetu, državljaninu Republike Srbije, Izjava/saglasnost za izdavanje pasoša maloletnom detetu, državljaninu Republike Srbije, Izjava/saglasnost za prijem u državljanstvo Republike Srbije maloletnog deteta, Izjava/saglasnost za prijavu prebivališta maloletnog deteta, državljanina Republike Srbije, Punomoćje za preuzimanje pasoša, Saglasnost vlasnika nepokretnosti za prijavu prebivališta punoletne osobe, državljanina Republike Srbije, na adresu nekretnine čiji je vlasnik/suvlasnik, Opoziv izjave/punomoćja/saglasnosti.

Usluge eDržavljanstvo i eSaglasnosti dostupne su svim registrovanim korisnicima Portala eUprava koji su prijavljeni mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.