Info

Održana javna rasprava, na stolu Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac

Autor: InfoKG
13:00 | Utorak, 11 05 2021

Obaveza jedinica lokalnih samouprava u kojima je vazduh treće kategorije je da donesu Plan kvaliteta vazduha i Kratkoročni akconi plan zaštite kvaliteta vazduha, a na osnovu Zakona o zaštiti vazduha. Imajući u vidu da je vazduh pre tri godine bio treće kategorije, grad Kragujevac je putem tendera izabrao konsultantsku agenciju „Dvoper“ da izradi strateška dokumenta koja su predstavljena u okviru Javne rasprave.

Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac i Kratkoročni akconi plan zaštite kvaliteta vazduha koji su bili na javnom uvidu sadrže ocenu stanja i identifikuju sve zagađujuće materije, glavne izvore zagađivanja vazduha kao i mere koje je neophodno preduzeti da bi se kvalitet vazduha poboljšao, kazao je Stefan Nikezić, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine. 

- Grad ulaže posebne napore da se zagađenost vazduha smanji i to pošumljavanjem javnih površina, donošenjem niza gradskih odluka među kojima je novi program na osnovu koga Institut za javno zdravlje PM čestice meri 365 dana u godini, a ne 252 kao do sada, a krajem godine u Energetici je planirana zamena kotlova na ugalj kotlovima na gas, rekaoo je Nikezić.

- Imajući u vidu da je vazduh u Kragujevcu od 2016. do 2018. bio u trećoj kategoriji, lokalna samouprava bila je u obavezi da izradi Plan kvaliteta vazduha koji predstavlja osnovni strateški dokument u oblasti zaštite vazduha. Na sreću, 2019. i 2020. godine vazduh je u Kragujevcu bio u kategoriji jedan, što je ozbiljan napredak i nadam se da će kroz mere predviđene Planom ostati na tom nivou. Mere se pre svega odnose na zamenu kotlarnica sa čvrstog goriva na gas, ali i dogradnju dela na postojećem automatskom meraču za merenje PM čestica – suspendovanih čestica kako bi se kvalitet vazduha pratio onlajn i u realnom vremenu, rekao je Nebojša Pokimica, direktor konsultantske agencije „Dvoper“ iz Beograda.

Za izradu Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac iz gradskog budžeta izdvojeno je 1,2 miliona dinara, a nakon Javne rasprave biće upućen Ministarstvu životne sredine Republike Srbije na saglasnost.