InfoFoto: GTO Kragujevac

Otvoren novi međunarodni urbanistički konkurs za rekonstrukciju Kneževog arsenala

Autor: InfoKG
09:00 | Ponedeljak, 27 06 2022

Novi međunarodni konkurs za urbanu obnovu i rehabilitaciju prostorne kulturno – istorijske celine Vojno tehničkog zavoda u Kragujevcu, poznatijeg kako Knežev Arsenal, objavljen je na portalu javnih nabavki ( jnportal.ujn.gov.rs ). 

Osnovni cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, značajem i potencijalima lokacije, izabere najkvalitetnije urbanističko -arhitektonsko rešenje, koje korespondira sa okruženjem i prilagođeno je vrednostima ambijenta zaštićene prostorno kulturno – istorijske celine. Težnja je da se kroz konkursne aktivnosti sagledaju aktuelni potencijali prostora, u skladu sa kulturno – istorijskim kontekstom, značajem prostora, uz anticipaciju njegovog budućeg razvoja.

Žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

•    Karakter i kvalitet unapređenja urbanog identiteta područja u kontekstu neposrednog i šireg okruženja.
•    Funkcionalna zaokruženost i integrisanost predmetnog prostora u gradsku matricu.
•    Jasan i sveobuhvatan prostorni koncept urbane obnove, prepoznatljiv u osnovnoj ideji.
•    Distribucija namena i sadržaja u prostoru, kvalitet i raznovrsnost ponuđenih sadržaja, funkcionalnost predloženog rešenja.
•    Obim i struktura predloženih sadržaja, sveobuhvatnost prostorno – programskog rešenja i višeslojnost ponuđenih predloga;
•    Skladnost urbanog konteksta u celini i ostvarene vrednosti identiteta svake ambijentalne (pod)celine; Slikovitost, likovnost i višeslojna perceptivnost predmetnog prostora.
•    Kvalitet predloženog načina prilagođavanja objekata industrijskog nasleđa potrebama grada i regiona, uz poštovanje principa očuvanja autentičnosti i integriteta građevina i prostora – primenom savremenih modela zaštite i revitalizacije industrijskog nasleđa.

Rok za podnošenje planova, projekata, dizajna ili prijave je 4. jul tekuće godine do 13 sati.