InfoFoto: GTO Kragujevac

Raspisuje se novi međunarodni konkurs za rekonstrukciju Kneževog arsenala

Autor: InfoKG
14:00 | Subota, 18 06 2022

Novi urbanističko – arhitektonski konkurs za urbanu obnovu i rehabilitaciju prostorne kulturno – istorijske celine „Vojno – tehnički zavod u Kragujevcu“ biće raspisan u petak 24. juna, u zakonski najkraćem mogućem roku. To znači da će anonimni međunarodni konkurs biti otvoren do 4. jula u 13 sati, zaključeno je na sastanku kome su pored gradonačelnika Nikole Dašića sa saradnicima, prisustvovali članovi strukovnih udruženja urbanista i arhitekata Srbije. 

To je jedini način da se prevaziđe kolizija pravnih normi, čije je naknadno tumačenje onemogućilo da se započeti postupak okonča na obostrano zadovoljstvo. Imajući u vidu značaj međunarodnog konkursa, kao i činjenicu da se odazvao veliki broj autora čiji su radovi prema oceni žirija izuzetno kvalitetni, grad Kragujevac čvrsto je opredeljen da taj konkurs u skladu sa zakonom sprovede do kraja. 

Međunarodni konkurs je kruna svih dosadašnjih aktivnosti na pokušaju oživljavanja i revitalizacije Vojno – tehničkog zavoda. 

Ključna tačka sporenja između Udruženja urbanista Srbije kao zakonskog sprovodioca i Kancelarije za javne nabavke koja obavlja stručne poslove i monitoring nad primenom propisa u oblasti javnih nabavki, jeste momenat slanja odnosno momenat prijema prijava. Za Udruženje urbanista validna je svaka blagovremeno poslata prijava dok s druge strane Zakon o javnim nabavkama, koji je lex specialis, ne poznaje uopšte momenat slanja već isključivo momenat prijema odnosno uručenja.

Eliminacija radova brojnih timova, eminentnih eksperata, urbanista i arhitekata iz celog sveta, na osnovu različitog tumačenja rokova za slanje odnosno uručenje je neprihvatljiva i može da se prevaziđe samo raspisivanjem novog međunarodnog konkursa sa najkraćim mogućim rokom.

To je jedini način da uvažimo sve učesnike ovog konkursa, ispoštujemo zakonsku proceduru i na zadovoljstvo svih učesnika okončamo postupak od posebnog značaja za Kragujevac.

Svi učesnici konkursa već su kontaktirani i svi su zainteresovani da ponovo uzmu učešće”, navodi se u saopštenju Gradske uprave. 

Grad Kragujevac se zahvaljuje na razumevanju i istovremeno moli sve učesnike da, imajući u vidu zahtevnu proceduru u realizaciji međunarodnih konkursa, odmah po raspisivanju novog konkursa blagovremeno pošalju svoje radove u skladu sa navedenim terminima.