Info

PREDIZBORNI INTERVJU: "300 Kragujevčana – Dušan Zeka Aleksić – Svetla tačka"

Autor: Jovana Mladenović
13:00 | Ponedeljak, 04 12 2023

Portal InfoKG omogućio je svim učesnicima predstojećih lokalnih izbora u Kragujevcu da daju odgovore na niz pitanja, koje ćemo objavljivati kroz seriju tekstova u narednim danima. Na naša pitanja danas odgovara Dušan Aleksić u ime izborne liste "300 Kragujevčana – Dušan Zeka Aleksić – Svetla tačka".

- Šta je bilo dobro, a šta loše što je gradu Kragujevcu donela vladavina SNS i koalicionih partnera od poslednjih izbora do danas?

Na ovo pitanje odgovorićemo iz domena naše odgovornosti određene na osnovama predizbornih obećanja, odluke da učestvujemo u vlasti i ingerncija u njenom vršenju: Dobro je što je potpuno energetski sanirano pet škola, što je zamenjena stolarija, modernizovano grejanje, odrađena rekonstrukcija toaleta u više od 10 škola. Dobro što su obezbeđena sredstva za gradnju dva vrtića koja će početi do kraja tekuće godine. Dobro je što su povećana izdvajanja za subvencionisani boravak dece u vrtićima i tako smanjena lista čekanja za više od 500 mesta, dobro je što je otvoreno više od 10 mešovitih vrtićkih grupa na selu. Dobro je što je obnovljena međunarodna saradnja učenika. Dobro je što je uspostavljena nagrada "Ponos Kragujevca" i tako uvažen i promovisan trud najboljih učenika u Kragujevcu.
 
Dobro je što je “Energetika” uvela daljinsko grejanje na gas. Dobro je što je sređeno dosta sportskih terena i dečijih igrališta. Dobro je što je u toku sanacija terena u Pivarskom parku.
 
Dobro je da se pristupilo transparentnijem kreiranju gradskog budžeta kroz javnu rasparavu i mogućnost učešća građana davanjem predloga i sugestija.
  
Loše je što nije završena rekonstrukcija “Tržnice” i što još uvek njena namena nije predefinisana za oblast kulture koja bi bila koncipirana kao deo turističko - ugostiteljsko - kulturnog centra grada. Loše je što je održavanje gradskih ulica nedovoljno uz spore procedure. Loše je što nije rekonstruisana škola u Ramaći, a bila je u planu, tako da je taj zahvat i dalje u programu “300 Kragujevčana”. Loše je što nije izvedana rekonstrukcija OŠ “Đura Jakšić”, a planirano je da se završi u mandatu koji je na žalost iznenadno skraćen. Završiće se, zbog značaja same škole i u interesu građana tog dela grada.  

- Koja su obećanja ispunjena, a koja nisu, a da ih smatrate relevantnima za kvalitet života Kragujevčana i razvoj grada?

Ponovo govorimo samo o našem programu ili planovima rada koje smo pravili prilikom konstituisanja vlasti. Sve što smo naveli kao dobro je deo predizbornih obećanja koja su ispunjena. Sve što smo naveli kao loše, u prethodnom odgovoru, je deo predizbornih obećanja koja nisu ispunjena, neka i zbog toga što je mandat skraćen ili zbog nedovoljne političke snage i malog procenta glasova osvojenog na poslednjim lokalnim izborima. Od ciljeva se ne odustaje, naprotiv. 

- Identifikujte pet najvećih problema u Kragujevcu i kako biste ih, pojedinačno, Vi rešili?

1. Lista čekanja za subvencionisani boravak dece u vrtićima. Iako je smanjena za više od 500 mesta, ona i dalje postoji i rešava se tako što ćemo nastaviti sa povećanjem izdvajanja iz budžeta za ovu namenu i ići u proširenje kapaciteta izgradnjom novih državnih vrtića ili adaptaciju i prenamenu postojećih zgrada van funkcije, a koje mogu služiti kao vrtići - tu pre svega mislim na napuštenu školu u Petrovcu i slične objekte.
 
2. Ulice i trotoari u centralnim gradskim zonama su u lošem stanju, dok putna i komunalna infrastruktura u prigradu i na selu moraju biti bolje. Rešenje je u planskom radu, koncipiranju knjige ulica koje su neasfaltirane i formiranju komisije koja treba da vrednuje i odlučuje po sledećim kriterijumima: broj stanovnika, rešeni/ne rešeni imovinski odnosi, nivo radova koje treba izvršiti, vrednost radova, mišljenje saveta mesne zajednice i sl. Ako se uspostavi transprentan sistem selektovanja ulica koje treba srediti, sa malo većim izdvajanjima iz budžeta svaka će doći na red. Pojedinačni radovi na osnovu  političkih obećanja, pred izbore, više ne smeju biti praksa. Isto važi za ostale komunalne probleme. Naravno, važna su i rukovodstva ustanova koje upravljaju radovima i njihova sposobnost. U tom smislu spremni smo da ponudimo najškolovanije mlade ljude željne rada i dokazivanja. 

3. Nedovoljna briga o ekologiji i zaštiti životne sredine, a kada to kažem ne mislim na upravljanje resorom ekologije, nego na istinsku želju kompletnog gradskog rukovodstva da više pažnje posveti ovoj temi, a samim tim i uveća izdvajanja iz budžeta. Moramo ukloniti deponije pepela, uložiti trud na rešavanju problema gradske deponije, moramo unaprediti higijenu u gradu za 1000% i povećati procenat zelenila u gradu. Ovo treba da bude jedan od prioriteteta nove gradske vlasti i izuzetno je važna tema za kratak odgovor. 

4. Veća podrška razvoju Univerziteta u Kragujevcu kroz aktivnosti u kojima grad može da učestvuje i prioriteti su: izgradnja univerzitetske sportske hale na otvorenom terenu PMF-a, nastavak izgradnje stanova za mlade naučnike i izgradnja naučno tehnološkog parka. 

5. Način finansiranja sporta za decu do 12 godina. Potreban je potpuni zaokret u finansiranju po ugledu na model sufinansiranja boravka dece u vrtićima. Smatramo da jedini kriterijum u finansiranju sporta za decu do 12 godina mora biti masovnost, pa se zalažemo za uvođenje subvencionisanih članarina klubovima, bez obzira na sport ili klub za koji se dete, odnosno roditelji odluče. Na ovaj način isti nivo sredstva u budžetu bi se preraspodelio i svako dete bi imalo subvencionisanu članarinu za bavljenje sportom. Kriterijum kod dece do 12 godina nikako ne bi smeo da bude samo rezultatski uspeh, već moramo da insitiramo da se što veći broj dece bavi sportom. 

- Koji su vaši planovi za razvoj gradskog područja i poboljšanje kvaliteta života građana? Navedite najveće svakodnevne probleme sa kojima se susreću građani.

Rešenja su uglavnom u odgovoru na prethodno pitanje. Ulice i trotoari, komunalna i putna infrastruktura. Upravljanje saobraćajem (tema koja se ne može rešavati ad hoc) jer tada dolazi do saobraćajnih kolapsa i zona u kojima je kretanje pešaka izuzetno nebezbedno. Nedovoljno zelenila i uređenih parkova. 

Jasna vizija razvoja centralne gradske zone koja nije moguća bez rešavanja pitanja imovine kasarne “Vojvoda Radomir Putnik” na čijem prostoru bi se mogla izgraditi i prava, nova centralna gradska pijaca i ustanove kulture i stambeni objekti od kojih bi grad prihodovao za javna ulaganja. 

- Gledano po gradskim naseljima, u kojim mesnim zajednicama i na koji način biste najpre unapredili život građana, a da je to realno za očekivati?

Ravnomeran razvoj svih gradskih i seoskih mesnih zajednica je naš proklamovani koncept još od osnivanja “300 Kragujevčana”. 

- Koji su Vaši planovi za razvoj kragujevačkih sela i poboljšanje kvaliteta života građana u njima? Navedite svakodnevne probleme sa kojima se susreću meštani naših sela.

Kada govorimo o kragujevačkom selu, naš program je nepromenjen u odnosu na prethodnu kampanju. Težimo ka tome da se iz gradskog budžeta za razvoj seoskih mesnih zajednica izdvaja minimum pet odsto budžeta. Za razvoj sela i bolji život na selu, pored razvoja putne i komunalne infrastrukture, važno je i unapređenje javnog prevoza, rešavanje problema sa snabdevanjem vodom, nastavak uređenja škola i vrtića, uređenje seoskih grobalja, ulaganja u sport i kulturne događaje, unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite... Saveti mesnih zajednica sa seoskih područja moraju utvrđivati liste prioriteta, zato što su najbolje upoznati sa potrebama građana. 

- Koje projekte i investicije Kragujevčani mogu da očekuju ukoliko dođete na vlast i koji su konkretno vaši planovi za njihovu realizaciju u realnim okvirima?

Delom smo i na ovo pitanje odgovorili. Do sada nismo pomenuli izgradnju gradske bolnice koja je neophodna gradu. Naravno i nove škole i vrtiće i od nas se svakako mogu očekivati usmeravanje ulaganja u ovoj oblasti. Ipak, akcenat bismo stavili na zgradu “Tržnice”. Ona treba da postane objekat kulture, zbog svoje bogate istorijske vrednosti. Mala, natkrivena pijaca koja će uskoro bitii otvorena i terasa zgrade “Tržnice” (okrenuta ka parku i spomeniku) treba da se koncipiraju za turističko-ugostiteljsku i kulturnu ponudu. Uređenje "donjeg parka" u kome se nalazi spomenik "Palim Šumadincima" je takođe u vrhu prioriteta. Mi bismo ceo prostor oko “Tržnice” u okviru Miloševog venca, pretvorili u centralni turistički deo grada, a novu, veliku, modernu pijacu, sa pristupnim saobraćajnicama, magacinskim prostorom, parking mestima, izgradili na potezu kasarne “Vojvoda Radomir Putnik”, uz ostale sadržaje o kojima smo govorili u prethodnim odgovorima.
 
- Kako ocenjujete ulaganja države u naš grad i kako biste poboljšali odnose na ovoj relaciji u cilju privlačenja investicija i ispunjavanja već datih obećanja?

Najznačajnije je ulaganje u modernizaciju grejanja. Značajno će biti i ulaganje u severnu obilaznicu. Pomenuću naravno i 193 miliona dinara za izgradnju vrtića u Erdeču i pomoć u energetskoj sanaciji pet škola. Nadamo se uskoro i šeste, OŠ “Đure Jakšić”. 

- Kakvu kampanju Kragujevčani mogu, po Vašem mišljenju, da očekuju kada je reč o lokalnim izborima? Čime će ovdašnji politički igrači pokušati da privuku glasove Kragujevčana?

Od nas mogu očekivati isključivo promociju našeg programa i kandidata. Tuđe kampanje ne komentarišemo, čak i kada upućuju otrovne strelice prema nama. Važno je da svi zadržimo dostojanstvo u političkoj trci, bez ličnih duela i uvreda. To je naš stav, tako smo se uvek ponašali i tako će biti do kraja kampanje

- Kakvu izlaznost očekujete na lokalnim izborima, da li će građani Kragujevca biti motivisani da glasaju i čime obrazlažete svoj stav?

Nadam se da će izlaznost biti velika jer ne postoji ni jedan razlog da svaki građanin ne iskoristi svoje pravo glasa. Zato i pozivamo sve građane Kragujevca da 17.decembra masovno izađu na birališta.