Info

Produžavanje eKG kartica za 2020. godinu: Ko mora da ide u GAS, kome se to vrši automatski?

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Ponedeljak, 23 12 2019

Korisnicima eKG kartica sa i više od 65 godina starosti, ista će biti automatski produžena za 2020. godinu, bez potrebe dolaska u prostorije Gradske agencije za saobraćaj. Za korinsike iz povlašćenih kategorija u toku je produžavanje legitimacija za vožnju u prostorijama GAS-a.

Produžavanje eKG kartica za 2020. godinu povlašćenim kategorijama počelo je od 16. decembra u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj. Od dokumentacije je potrebno poneti potvrdu da je korisnik u statusu nezaposlenog lica(ne starija od 15 dana;izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje) ili potvrdu RFPIO fonda o postojanju/nepostojanju prijave na osiguranje(ne starija od 15 dana), ličnu kartu i eKG karticu.

U ove kategorije korisnika spadaju: ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi, gluva i nagluva lica, slepa i slabovida lica, lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije, lica obolela od mišićne distrofije, lica obolela od multiple skleroze, dijalizirana, transplantirana lica i hronični bubrežni bolesnici, lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja, dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali 75 i više puta, civilni invalidi rata i
korisnici prava na porodičnu invalidninu po osnovu palog borca.