InfoFoto: JKP Šumadija

Rok za završetak rekonstrukcije Tržnice produžen za 125 radnih dana

Autor: Jovana Mladenović
13:15 | Utorak, 20 07 2021

Rekonstrukcija najstarije pijace na teritoriji grada Kragujevca, zelene pijace „Centar“, započela je 22. maja 2020. godine. Do danas, različiti su razlozi za prolongiranje roka završetka radova. Iz JKP Šumadija zvanično saopštavaju da je rok produžen za 125 radnih dana počev od 13. jula i objašnjavaju šta je sve u međuvremenu otežavalo ovaj posao.

Vrednost radova, koje sredstvima iz dugoročnog investicionog kredita finansira JKP Šumadija, ovom izmenom uvećana je na 333.836.300 dinara bez PDV-a.

Početkom jula prošle godine došlo je do urušavanja dela zida na samom objektu što je u velikoj meri produžilo predviđeni rok završetka radova.

- Kako planirani radovi na rekonstrukciji postojećeg objekta centralne pijace sa izgradnjom podzemne garaže i nove nadstrešnice nisu završeni u Ugovorom predviđenom roku, Naručilac radova je doneo Odluku o izmeni ugovora u delu izvođenja dodatnih radova, a koji nisu bili predmet prvobitnog Ugovora i koji su postali neophodni. Članom 6. osnovnog Ugovora predviđeno je da razlog za produžetak rokova između ostalog mogu biti i nepredviđeni radovi za koje Izvođač prilikom izvođenja radova nije znao niti je mogao znati da se moraju izvesti, što u konkretnom slučaju podrazumeva radove na fasadi matičnog objekta. Razlog za izmenu Ugovora je stručno mišljenje Nadzornog organa za vršenje konzervatorskog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji postojećeg objekta centralne pijace sa izgradnjom podzemne garaže i nove nadstrešnice, navode iz JKP Šumadija.

Svi radovi na rekonstrukciji objekta izvode se uz saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Gradske uprave, odnosno Nadzornog organa i izvođača radova, a u skladu sa konzervatorskim principima koji se primenjuju prilikom saniranja istorijskih objekata, odnosno nepokretnih kulturnih dobara.

- Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevca sa konzevatorskim nadzorom na osnovu situacije na terenu, doneo je Zaključak kojim je konstatovano da projektnom dokumentacijom nisu u dovoljnoj meri obuhvaćeni radovi na sanaciji fasade matičnog objekta. Imajući u vidu stanje fasade i obim predviđenih radova konstatovano je da su radovi na fasadi izostavljeni, odnosno predviđeni su bili samo radovi na skidanju slojeva stare boje i bojenje akrilnim bojama sa delimičnim gletovanjem fasade, navode iz preduzeća.

Tokom rekonstrukcije utvrđeno je, kako kažu, da je stanje fasadnih površina takvo da je potrebna ozbiljna sanacija fasadnog sistema: Ta sanacija podrazumeva sve neophodne radove - obijanje svih oštećenih površina sa čišćenjem do zdrave zidne podloge, pripremu tih površina i malterisanje kvalitetnim malterima na bazi kreča bez upotrebe cementa, retuširanje fasadne plastike, odnosno izrada i ugradnja odlivaka fasadne plastike, skidanje stare boje i završno bojenje silikonskim bojama u dva tona, kao i izrada veštačkog kamena u svemu po ugledu na autentično.

Rok za izvođenje radova produžava se za novih 125 radnih dana počev od 13. jula 2021. godine.

Inače, ovom rekontrukcijom objekat će zadržati svoj prvobitni izgled, ali će imati i nove sadržaje koji će odgovarati samom objektu. Pored rekonstrukcije matične zgrade i uređenja platoa, biće izgrađena podzemna garaža sa 53 parking mesta i nadstrešnice sa izdvojenim mlečnim paviljonima, podsećaju iz JKP Šumadija.