Info

Sva javno komunalna predzeća osim "Zelenila" iskazala dobit

Autor: Jovana Mladenović
15:37 | Sreda, 27 02 2019

Ostvareni prihodi i rashodi javno komunalnih preduzeća su uravnoteženi, osim u JKP „Zelenilo“ koje jedino nije iskazalo dobit za 2018. godinu. Analiza poslovanja ovih preduzeća pokazuje da su usluge pružala uglavnom na nivou planiranog, ali potrebe Grada su, kako je ocenjeno, i dalje mnogo veće kako u pogledu obima tako i kvaliteta usluga. 

Gradsko veće razmatralo je i usvojilo Analizu poslovanja javno komunalnih preduzeća, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju za prošlu godinu. 

Obavljanje komunalnih usluga vršeno je u kontinuitetu, bez prekida u isporuci komunalnih dobara i usluga, a fizički obim proizvodnje i pruženih usluga je uglavnom na nivou planiranog. Potrebe Grada su, kako je ocenjeno, i dalje mnogo veće kako u pogledu obima tako i kvaliteta usluga. 

Racionalizacija broja zaposlenih vršena je u skladu sa zakonom i važećom gradskom odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru grada Kragujevca, što je uz ograničenje prijema novih radnika dovelo do smanjenja broja zaposlenih.
 
Prethodnu poslovnu godinu pozitivno je obeležila i preporuka Grada javno komunalnim preduzećima, da omoguće građanima otplatu dugova na 120 rata bez kamate, što je izazvalo veliko interesovanje građana. Ostvareni prihodi i rashodi javno komunalnih preduzeća su uravnoteženi. Osim JKP „Zelenilo“ , sva ostala preduzeća su iskazala dobit. 

Pored očuvanja tekuće likvidnosti i izmirenja obaveza koje su proistekle iz ranijih i tekućih perioda poslovanja, naročito obaveza po osnovu sudskih sporova i obaveza prema dobavljačima, preduzeća su uredno izmirivala i obaveze prema bankama za kredite. Obaveze iz poslovanja i troškove redovnih poslovnih aktivnosti preduzeća su pretežno finansirala iz sopstvenih izvora, nastojeći da izvrše racionalizaciju troškova u svim segmentima poslovanja i povećaju naplatu zaostalih i tekućih potraživanja.  Sprovođenjem mera konsolidacije javno komunalnih preduzeća stekli su se uslovi za nov, racionalniji način organizovanja tog sektora. Statusnom promenom pripajanja u JKP „Šumadija Kragujevac“ očekuje se veća efikasnost obavljanja komunalnih delatnosti uz manje troškove poslovanja.

Jedino preduzeće gde se još uvek traga za rešenjem je JKP „Niskogradnja“, koje je na inicijativu tadašnjeg rukovodstva zbog dugotrajne blokade i poremećaja u poslovanju 2012. godine prestalo sa obavljanjem komunalne delatnosti.  

Gradsko veće donelo je i zaključak o pokretanju inicijative za izradu planova detaljne regulacije „Severna obilaznica grada Kragujevca“ i „Železnička pruga Sobovica – Lužnice – krak Batočina“. Severna obilaznica omogućiće izmeštanje tranzitnih tokova van centralnog gradskog područja i urbanog dela grada odnosno oslobađanje značajnih saobraćajnica za lokalna kretanja, dok će železnička pruga povezati Radnu zonu Sobovica – Lužnice sa magistralnom železničkom prugom Lapovo – Kragujevac – Kraljevo.