Info

Trg vojvode Radomira Putnika dobija NOVI IZGLED: Fontane, bez saobraćaja ispred Suda...

Autor: Jovana Mladenović
09:22 | Petak, 05 02 2021

Grad Kragujevac u saradnji sa Univerzitetom započeo je projekat transformacije dela Pešačke zone i Trga vojvode Radomira Putnika. Ukidanje saobraćaja na prostoru ispred zgrade Suda, tranformacija ulica i parking mesta, povezivanje Trga i postojećih pešačkih zona u jednu celinu, četiri fontane, neki su od sadržaja odabranog projektnog rešenja.

Tim povodom je u Svečanoj sali Rektorata organizovan Stručni skup, na kome je JP „Urbanizam“ predstavilo tri idejna rešenja parternog uređenja Trga vojvode Radomira Putnika.

Tom prilikom naglašeno je da kragujevački centar grada nema funkciju, te da on mora da bude priveden nameni i da ima kvalitetne sadržaje. Tome će, kako je rečeno, doprineti uređenje Trga vojvode Radomira Putnika, ali i drugi važan projekat - sređivanje starih fasada.

Radni tim JP „Urbanizam“ predložio je struci svoja idejna rešenja. Uz poštovanje istorije i razvoja tog prostora napravljene su tri varijante funkcionalne veze Trga sa ostalim pešačkim zonama. Rešenja su prilagođena vremenu u kome živimo, zdržana je geometrija i silueta prostora i ambijentalne celine, istakla je Prof. dr Jelena Atanasijević arhitekta i urbanista, profesor Filološko–umetničkog fakulteta. Uređenjem Trga otvaraju se nove vizure i postiže nova estetika. Prednost rešenja je ukidanje saobraćaja na prostoru ispred zgrade Suda.

Pored transformacije ulica i parking mesta i proširenja zone oko spomenika, novoformirani Trg biće povezan sa postojećim pešačkim zonama u jednu celinu. Prema rečima Vesne Jovanović Milošević, v.d. direktora JP „Urbanizam“, biće formirane dve kružne parterne fontane u osovini Trga i dve linijske fontane između zgrade Moskva i Zlatna ruža. Nakon korekcija i usvajanja predloga broj 2, koji je izabran kao najbolji, pristupiće se izradi projektne dokumentacije.