InfoFoto: Arhiva/kragujevac.rs

U gradsku kasu se od početka godine slilo 3,5 milijardi dinara

Autor: Branko Vukašinović
14:44 | Ponedeljak, 23 10 2017

U gradsku kasu se u prvih devet meseci tekuće godine slilo više od 3,5 milijardi dinara, a to je oko 52 odsto od 6,85 milijardi dinara, koliko je planirano odlukom o budžetu grada za 2017. Rashodi i izadci gradskog budžeta u tom periodu iznose oko 3,5 milijardi, što predstavlja izvršenje godišnjeg plana od preko 51 procenat. To pokazuje izveštaj o izvršenju budžeta grada Kragujevca u periodu od januara do septembra 2017. koji je na poslednjoj sednici usvojilo Gradsko veće.   

U odnosu na godišnji plan, tekući prihodi u posmatranom periodu ostvareni su sa 52,21 odsto odnosno u iznosu od 3.558.362.413 dinara. Najveće učešće u ostvarenim prihodima i primanjima od tekućih prihoda imaju prihodi od poreza (porez na zarade, porez na imovinu i ostali poreski prihodi) sa učešćem od 78,04 posto, drugi prihodi sa učešćem od 12,74 procenata, dok donacije i transferi učestvuju sa 8,96 odsto. Rashodi i izdaci budžeta grada Kragujevca u tom periodu izvršeni su u iznosu od 3.537.701.200 dinara, što predstavlјa izvršenje godišnjeg plana od 51,65 posto”, navodi se u saopštenju Gradskog veća.

Na sednici su odobrena sredstva subvencija “Preduzeću za izgradnju grada” u iznosu od oko 1,2 miliona dinara na ime tekuće likvidnosti i izmirenje tekućih troškova. Serdstva su odobrena i Gradskom udruženju penzionera u iznosu od 35.600 dinara na ime sufinansiranja troškova pripreme i puta Kulturno - umetničkog društva “Lepenica” za učešća na Međunarodnom susretu penzionera u Kumanovu.

Većnici su dali saglasnost na program poslovanja Privrednog društva “Radio televizija Kragujevac” za 2017. godinu, čiji je cilj dalјi razvoj informativnog, obrazovnog i programa za decu. Prihvatili su i inicijativu Mesne zajednice “Male Pčelice” za pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu radi proširenja groblјa.